Zarząd Klubu POLLAB

A A A

ZARZĄD
KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB
VII kadencja (02.03.2016 r. - 2020 r.)

LP

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt

1. Andrzej Brzyski
Prezes Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
czł. nr 294
tel. 22 76 14 640
kom. 609 494 521
faks 76 14 641
a.brzyski@pollab.pl a.brzyski@wp.pl
 2. Ewa Bulska
Wiceprezes
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
nr czł. 834
tel. 22 5526522; 22 5526524
ebulska@chem.uw.edu.pl
3. Krystyna Krzyśko
Wiceprezes ds. finansowych
Instytut Metali Nieżelaznych
Ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
ul. Forteczna 12,
61-362 Poznań
czł. nr 59
tel 501 74 84 56, fax. 879 30 12
kom. POLLAB 607 219 307
k_krzysko@wp.pl k.krzysko@pollab.pl
4.  Danuta Grzelka-Gajek Sekretarz
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
04-494 Warszawa
czł. nr 131
tel./faks 261 851 434
d.gajek@pollab.pl
5.  Ryszard Malesa Członek Zarządu
Wojskowe Centrum Metrologii
Ul. Puławska 4/6
00-909 Warszawa
czł. nr 668
tel. 261 845 554
faks 261 842 308
r.malesa@ron.mil.pl
6.  Marek Misztal  Członek Zarządu
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Ul. Gen. J. Sowińskiego 3 skr.poczt. 402
44-100 Gliwice
czł. nr 55
tel. 601 729 022
faks 32 237 62 66
mmisztal@energopomiar.com.pl
7.  Anna Nurek
Członek Zarządu
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
Ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
czł. nr 321
tel. 22 606 38 59
faks 849 04 26
anna.nurek@ibprs.pl
8. Grzegorz Rosłonek  Członek Zarządu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.; Oddział Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Warszawie
Ul. Marcina Kasprzaka 25B
01-224 Warszawa
czł. nr 252
tel. 22 691 87 36, 22 691 87 18
faks 22 691 87 59
grzegorz.roslonek@pgnig.pl
9. Roman Witkowski Członek Zarządu Instytut Energetyki
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa
czł. nr 84
tel.: 502 441 446
fax. 22 34 51 444
roman.witkowski@ien.com.pl
10. Katarzyna Rajczakowska Członek Zarządu Przedstawiciel Stowarzyszenia Klub POLLAB Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Grupa KGHM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin
czł. nr 461
tel. 76 746 99 17
fax. 76 746 99 07
k.raj@cbj.kghm.pl 

Aktualności