Sekcja Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 05.12.2022 r. Kadencja do 05.12.2026 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja

1 Przewodnicząca Ewa Brykalska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, 
Dział Laboratoryjny

ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
nr czł. 502
tel. 77 44 26 970 lub 946
ewabrykalska@wsseopole.pl

2 Zastępca
Przewodniczącej
Anna Nurek

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
nr czł. 321
tel. 22 606 38 59
nurek@ibprs.pl

3 Sekretarz Dagmara Szymańska
Główny Inspektorat Jakości HandlowejArtykułów Rolno-Spożywczych.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807  Warszawa
nr czł. 1102
tel. 22 657 14 22
dszymanska@ijhars.gov.pl
4 Członek Kolegium
Joanna Pietrzak
Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27
90-570 Łódź
czł. nr 836
tel. 42 633 31 79; 42 633 85 61
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl