Sekcja Żywności i Zdrowia

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 12.11.2013 r.

LP Funkcja Imię i nazwisko Instytucja
1 Przewodniczący Waldemar Korol Instytut Zootechniki w Krakowie Krajowe
Laboratorium Pasz (czł. 176)
Tel. (081)743 63 49
e-mail: korol@clpp.lublin.pl
2 Zastępca
Przewodniczącego
Ewa Brykalska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
Dział Laboratoryjny (czł. 502)
tel. (077) 442 69 70, lub 946;
e-mail: ewabrykalska@wsseopole.pl
3 Sekretarz Anna Nurek Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego (czl. 321)
Tel. (022) 606 38 59
e-mail: nurek@ibprs.pl
4 Członek Kolegium
Halina Such Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie (czł. 603)
Tel. (013) 432-59-23
e-mail: krosno.zhw@wetgiw.gov.pl
5 Członek Kolegium
Robert Gąsior Instytut Zootechniki
Centralne Laboratorium (czł. 606)
Tel. (012) 258 83 54
e-mail: robertgasior@poczta.onet.pl