Sekcja Laboratoria Budowlane

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 15.12.2021 r. Kadencja do 15.12.2025 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodniczący Agnieszka Kalarus
FERROCARBO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
czł. nr 679
tel. 695 581 440
faks: 22 560 29 22
a.kalarus@ferrocarbo.pl
2 Wiceprzewodniczący Marek Ziętala

Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
czł. nr 196
tel. 22 663 43 24
marek.zietala@imp.lukasiewicz.gov.pl

3
Sekretarz
Marzena Najduchowska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
30-969 Kraków
czł. nr 36
tel. 695 581 440
marzena.najduchowska@icimb.lukasiewicz.gov.pl
4 Członek Kolegium Ewelina Osada Laboratorium Budowlane Sp.z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 29
65-387 Zielona Góra
czł. nr 916
5 Członek Kolegium Anita Pabich
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechazizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa
ul.Racjonalizacji 6/7
czł. nr 73
tel. 727 408 911