Sekcja Laboratoria Budowlane

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 18.11.2015 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodniczący Agnieszka Kalarus
FERROCARBO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
czł. nr 679
tel. 695 581 440
faks: 22 560 29 22
a.kalarus@ferrocarbo.pl
2 Wiceprzewodniczący Marek Ziętala
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
czł. nr 196
tel. 22 663 43 24
faks. 22 560 29 22
zetmar@imp.edu.pl
3
Sekretarz
Marzena Najduchowska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
30-969 Kraków
czł. nr 36
tel. 695 581 440
m.najduchowska@icimb
4 Członek Kolegium Magdalena Juzaszek Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest
ul. Lwowska 38
40-397 Katowice
czł. nr 214
tel. 535 323 878
faks 32 256 95 49
mjuzaszek@labotest.pl