Sekcja Laboratoria Budowlane

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 18.11.2015 r. (wybory uzupełniające - 12.12.2016 r.).Kadencja do 18.11.2019 r., przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodniczący Agnieszka Kalarus
FERROCARBO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
czł. nr 679
tel. 695 581 440
faks: 22 560 29 22
a.kalarus@ferrocarbo.pl
2 Wiceprzewodniczący Marek Ziętala
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
czł. nr 196
tel. 22 663 43 24
faks. 22 560 29 22
zetmar@imp.edu.pl
3
Sekretarz
Marzena Najduchowska
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Cementowa 8
30-969 Kraków
czł. nr 36
tel. 695 581 440
m.najduchowska@icimb
4 Członek Kolegium Magdalena Juzaszek Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest
ul. Lwowska 38
40-397 Katowice
czł. nr 214
tel. 535 323 878
faks 32 256 95 49
mjuzaszek@labotest.pl 
5 Członek Kolegium Grzegorz Łój Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
czł. nr 790
tel. 12 617-39-29, 12-617-46-83
fax. 12 617-39-29
grzegorz.loj@agh.edu.pl