Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30)
Terminy           
Temat Wykładowca      
Informacje szczegółowe
28.01.2020 Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Marek Sawicki [pobierz]
03-04.02.2020

Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w praktyce, z odniesieniem do norm PN-EN ISO/IEC 17043, ISO 13528 oraz PN-ISO 5725. Warsztaty komputerowe.

Sabina Żebrowska-Łucyk [pobierz]
05-06.02.2020 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2018-02. Ryszard Malesa [pobierz]
11.02.2020 Zasady stwierdzania zgodności wyników badań z wymaganiami / specyfikacjami w ramach analizy ryzyk i szans w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wojciech Hyk [pobierz]
13.02.2020 Pobieranie próbek środowiskowych i badania biegłości w pobieraniu próbek w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Piotr Pasławski [pobierz]
18-19.02.2020 Audit wewnętrzny w laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
09-10.03.2020 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2018-02. Ryszard Malesa [pobierz]
11.03.2020 Audit techniczny w laboratorium badawczym w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Piotr Pasławski [pobierz]
13.03.2020 Podstawowe wymagania dla laboratoriów zamierzających ubiegać się o akredytację
Ryszard Malesa [pobierz]
23.03.2020 Szkolenie doskonalące dla laboratoriów akredytowanych - najistotniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
25.03.2020 System zarządzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ryzyko i szanse w zarządzaniu systemem. Tomasz Wontorski [pobierz]
26-27.03.2020 Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w praktyce, z odniesieniem do norm PN-EN ISO/IEC 17043, ISO 13528 oraz PN-ISO 5725. Warsztaty komputerowe. Sabina Żebrowska-Łucyk [pobierz]
30-31.03.2020 Walidacja / weryfikacja metod badawczych w ujęciu procesowym – warsztaty Wojciech Hyk [pobierz]
06-07.04.2020 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2018-02. Ryszard Malesa [pobierz]
17.04.2020 Podstawowe wymagania dla laboratoriów zamierzających ubiegać się o akredytację Ryszard Malesa [pobierz]
20-21.04.2020 Szacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem etapu pobierania próbek - warsztaty Wojciech Hyk [pobierz]
23.04.2020 Szkolenie doskonalące dla laboratoriów akredytowanych - najistotniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
28-29.04.2020 Audit wewnętrzny w laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
03-04.06.2020 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2018-02. Ryszard Malesa [pobierz]
15-16.06.2020 Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w praktyce, z odniesieniem do norm PN-EN ISO/IEC 17043, ISO 13528 oraz PN-ISO 5725. Warsztaty komputerowe. Sabina Żebrowska-Łucyk [pobierz]
17.06.2020 System zarządzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ryzyko i szanse w zarządzaniu systemem. Tomasz Wontorski [pobierz]
23-24.06.2020 Audit wewnętrzny w laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

Karty zgłoszenia:

karta szkolenia 1-dniowe
Warszawa [pobierz]

karta szkolenia 2-dniowego
Warszawa [pobierz]

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)