Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30 / Sala Konferencyjna Klubu POLLAB Instytut Energetyki ul. Mory 8)

Zapraszamy na szkolenia:

Terminy
Temat Wykładowca
Informacje szczegółowe

03.10.2022

online

Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

10-11.10.2022

stacjonarne/online

Szacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem zasad podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyniku z wymaganiami / specyfikacją zewnętrzną

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.
Wojciech Hyk 

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

19.10.2022

online

Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

07.11.2022

online

Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty  Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

09.11.2022

stacjonarne/online

Podstawy metrologii w laboratorium

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

10.11.2022

stacjonarne/online

Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

16.11.2022

stacjonarne/online

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem 

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

21.11.2022

online

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

22.11.2022

stacjonarne/online

Walidacja / weryfikacja metod badawczych w ujęciu procesowym

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Wojciech Hyk 

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonerne

karta zgł. online

29-30.11.2022

stacjonarne/online

Porównania międzylaboratoryjne w praktyce. Planowanie i monitorowanie programów PT/ILC oraz ocena wyników uczestników za pomocą narzędzi statystycznych

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Sabina Żebrowska-Łucyk

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

05.12.2022

stacjonarne/online

Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Marek Sawicki 

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

08.12.2022

stacjonarne/online

Podstawy metrologii w laboratorium

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

09.12.2022

stacjonarne/online

Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

12-13.12.2022

stacjonarne/online

Szacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem zasad podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyniku z wymaganiami / specyfikacją zewnętrzną

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online w zależności od tego, na którą formę szkolenia zgłosi się więcej osób.

Wojciech Hyk 

szczegóły szkolenia

karta zgł. stacjonarne

karta zgł. online

13.12.2022

online

Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

 

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)