Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB

 (lokalizacja: Warszawa, ul. Techników 30)

Terminy           
Temat Wykładowca      
Informacje szczegółowe
23-24.04.2018 r. Strategie szacowania niepewnosci pomiaru - warsztaty dla zaawansowanych - WOLNE MIEJSCA!
Wojciech Hyk [pobierz]
25-26.04.2018 r.
Wykorzystanie i interpretacja wyników badań biegłości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - szkolenie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie!
Piotr Konieczka
[pobierz]
08.05.2018 r. Interpretacja świadectw wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatów materiałów odniesienia w laboratorium analitycznym i fizykochemicznym Wojciech Hyk [pobierz]
10-11.05.2018 r.
Bieżąca kontrola jakości badań i kryteria akceptacji wyników
 Piotr Pasławski
[pobierz]

28-29.05.2018 r.;
18-19.06.2018 r.;
21-22.11.2018 r.

Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2017 (E) -
WOLNE MIEJSCA NA II I III TERMIN!
Ryszard Malesa [pobierz]
14-15.06.2018 r.  Nowe wydania norm dotyczących pobierania próbek wód - wody do spożycia, wody jeziorne, wody rzeczne i wody podziemne Piotr Pasławski  [pobierz]
20.06.2018 r. Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium, w celu dostosowania do wymagań wynikających z nowego wydania normy ISO/IEC 17025:2017 (E) Tomasz Wontorski [pobierz]
29-30.08.2018 r.
26-27.11.2018 r.
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru - warsztaty dla zaawansowanych Wojciech Hyk wkrótce
02.10.2018 r. Szacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem etapu pobierania próbek - warsztaty Wojciech Hyk [pobierz]
16-17.10.2018 r. Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015 - przegląd i charakterystyka z przykładami stosowania Sabina Żebrowska-Łucyk [pobierz]
23.10.2018 r.
Audit wewnętrzny pobierania próbek Piotr Pasławski wkrótce
24.10.2018 r.
Walidacja metod pobierania próbek środowiskowych i kontroli jakości pobierania Piotr Pasławski wkrótce 
15-16.11.2018 r.
Szacowanie niepewności pomiaru. Szacowanie składowej niepewności wynikającej z pobierania próbek Piotr Konieczka wkrótce 
19.11.2018 r.
Użyteczność i wykorzystanie świadectw wzorcowania i wyników z badań biegłości. Ocena i interpretacja świadectw wzorcowania w laboratorium - warsztaty Grażyna Czaderska  wkrótce

(szkolenie wyjazdowe POLLAB_1)

Termin /lokalizacja    Temat Wykładowca Informacje szczegółowe
07-09.05.2018 r.
Tarnobrzeg

                       Szkolenie warsztatowe nt.
POMIARY ZAPYLENIA W ŚRODOWISKU PRACY

 Ewa Krakowiak
 [pobierz]
[karta zgłoszenia] 

Karty zgłoszenia:

karta szkolenia 1-dniowe
Warszawa [pobierz]

karta szkolenia 2-dniowego
Warszawa [pobierz]

Układy godzinowe szkoleń:

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Terminarz 2018_aktualizacja 2 [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

tel. 22 46 45 503
faks 22 46 45 556
kom. 607 525 282
kom. 607 114 307
szkolenia(@)pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)