Szkolenia

A A A

 

Szkolenia Klubu POLLAB (lokalizacja: Warszawa, ul. Techników 30)

 Terminy  Temat  Wykładowca Informacje szczegółowe
25-26.04.17

Bieżąca kontrola jakości badań i kryteria akceptacji wyników

Piotr Pasławski [pobierz]

27.04.17
05.06.17

Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium w celu dostosowania do wymagań nowego wydania normy ISO/IEC 17025 - UWAGA, BRAK MIEJSC W I TERMINIE!
05.06.17 - WOLNE MIEJSCA

Tomasz Wontorski

[pobierz]

 20-21.06.17
15-16.11.17
Metrologia - podstawy teoretyczne oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium

Andrzej Hantz

[pobierz]

18-19.10.17

Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015 - przegląd i charakterystyka z przykładami stosowania  

Sabina Żebrowska - Łucyk

[pobierz]

24.10.17

Pobór próbek środowiskowych (woda, ścieki, osady, gleby)

Piotr Pasławski

[pobierz]

07.11.17

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagania akredytacyjne

Ryszard Malesa

[pobierz]

08-09.11.17

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych - poziom zaawansowany

Ryszard Malesa

[pobierz]

22-23.11.17 Testy statystyczne w pracach laboratoryjnych: zastosowania, kryteria doboru, reguły wnioskowania i interpretacja wyników Sabina Żebrowska - Łucyk [pobierz]

28-29.11.17

Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru - warsztaty dla zaawansowanych

Wojciech Hyk

[pobierz]

 

Terminarz Klubu POLLAB na 2017 r.

[pobierz]

Karty zgłoszenia:

karta szkolenia 1-dniowe
[pobierz]

karta szkolenia 2-dniowego
[pobierz]

Układy godzinowe szkoleń:

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Terminarz 2017 [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

tel. 22 46 45 503
faks 22 46 45 556
kom. 607 525 282
kom. 607 114 307
szkolenia(@)pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)