Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30)
Terminy           
Temat Wykładowca      
Informacje szczegółowe
24-25.09.2019 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
02-03.10.2019 Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w praktyce Sabina Żebrowska-Łucyk [pobierz]
10-11.10.2019 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
14-15.10.2019 Szacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem etapu pobierania próbek Wojciech Hyk [pobierz]
17-18.10.2019 Doskonalenie systemu zarządzania laboratorium w celu dostosowania do wymagań wynikających z nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Tomasz Wontorski [pobierz]
21.10.2019 Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki [pobierz]
28.10.2019 Kontrola zarządcza w laboratorium od 1 stycznia 2020 r. po zmianach wprowadzonych znowelizowaną ustawą o finansach publicznych (szkolenie przeznaczone dla laboratoriów będących jednostkami sektora finansów publicznych) Marek Sawicki [pobierz]
04-05.11.2019 Walidacja/weryfikacja metod badawczych w ujęciu procesowym Wojciech Hyk [pobierz]
06-07.11.2019 Audit wewnętrzny w laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]
12.11.2019 Kontrola zarządcza w laboratorium od 1 stycznia 2020 r. po zmianach wprowadzonych znowelizowaną ustawą o finansach publicznych (szkolenie przeznaczone dla laboratoriów będących jednostkami sektora finansów publicznych) Marek Sawicki [pobierz]
18.11.2019 Zasady stwierdzania zgodności wyników badań z wymaganiami / specyfikacjami w ramach analizy ryzyk i szans w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Wojciech Hyk [pobierz]
19-20.11.2019 Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa [pobierz]

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

Karty zgłoszenia:

karta szkolenia 1-dniowe
Warszawa [pobierz]

karta szkolenia 2-dniowego
Warszawa [pobierz]

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

tel. 22 46 45 503
faks 22 46 45 556
kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)