Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB

 (lokalizacja: Warszawa, ul. Techników 30)

Terminy           
Temat Wykładowca      
Informacje szczegółowe

20-21.03.2018 r.;(brak miejsc);

28-29.05.2018

21-22.11.2018 r.

Dokumentowanie systemu zarządzania oraz funkcjonowania laboratorium na podstawie normy ISO/IEC 17025:2017 (E) -
wolne miejsca  w II i III TERMINIE

Ryszard Malesa [pobierz]
14-15.02.2018 r.  Nowe wydania norm dotyczących pobierania próbek wód - wody do spożycia, wody jeziorne, wody rzeczne i wody podziemne -
Brak miejsc. Już krótce dodatkowy termin!

Piotr Pasławski  [pobierz]
20-21.02.2018 r.;
16-17.10.2018 r.
 Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015 - przegląd i charakterystyka z przykładami stosowania -
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
Sabina Żebrowska-Łucyk  [pobierz]
 21-22.02.2018 r.
 Zarządzanie podstawowym procesem opisanym w ISO/IEC 17025:2017 (E) - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
 Tomasz Wontorski
[pobierz]
07.03.2018 r. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 i możliwości jej wykorzystania do budowy systemu zarządzania w laboratorium w opcji B
Włodzimierz Kosiński [pobierz]
13.03.2018 r.  Pobór próbek środowiskowych (woda, ścieki, osady, gleby)
Piotr Pasławski  [pobierz]
11.04.2018 r.  Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium, w celu dostosowania do wymagań wynikających z nowego wydania normy ISO/IEC 17025:2017 (E)
Tomasz Wontorski  [pobierz]
12.04.2018 r.  Zarządzanie metodami badań w aspekcie nowego wydania normy ISO/IEC 17025:2017 (E)
Tomasz Wontorski  [pobierz]
 17-18.04.2018 r.
 Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych - poziom zaawansowany Ryszard Malesa
 
 25-26.04.2018 r.
Wykorzystanie i interpretacja wyników badań biegłości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
Piotr Konieczka
 
 07-08.05.2018 r.
Bieżąca kontrola jakości badań i kryteria akceptacji wyników
 Piotr Pasławski
 
23.10.2018 r.
Audit wewnętrzny pobierania próbek Piotr Pasławski  
24.10.2018 r.
Walidacja metod pobierania próbek środowiskowych i kontroli jakości pobierania Piotr Pasławski  
15-16.11.2018 r.
Szacowanie niepewności pomiaru. Szacowanie składowej niepewności wynikającej z pobierania próbek Piotr Konieczka  
19.11.2018 r.
Użyteczność i wykorzystanie świadectw wzorcowania i wyników z badań biegłości. Ocena i interpretacja świadectw wzorcowania w laboratorium - warsztaty Grażyna Czaderska  

(szkolenie wyjazdowe POLLAB_1)

Termin /lokalizacja    Temat Wykładowca Informacje szczegółowe
12-14.03.2018 r.
Tarnobrzeg
Szkolenie warsztatowe nt.
 POMIARY OŚWIETLENIA WE WNĘTRZACH                                                 
Stanisław Marzec,
Grażyna Czaderska
[pobierz]
[karta zgłoszenia]
07-09.05.2018 r.
Tarnobrzeg

                       Szkolenie warsztatowe nt.
POMIARY ZAPYLENIA W ŚRODOWISKU PRACY

 Ewa Krakowiak
 [pobierz]
[karta zgłoszenia] 

Karty zgłoszenia:

karta szkolenia 1-dniowe
Warszawa [pobierz]

karta szkolenia 2-dniowego
Warszawa [pobierz]

Układy godzinowe szkoleń:

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Terminarz 2018 [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

tel. 22 46 45 503
faks 22 46 45 556
kom. 607 525 282
kom. 607 114 307
szkolenia(@)pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)