Komisja ds. auditorów

A A A

Kolegium Komisji ds. Auditorów wybrane w dniu 16.11.2016 r.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Instytucja, adres Tel, fax, e-mail

1

Przewodniczący

Roman Witkowski
Instytut Energetyki
Instytut Badawczy

Laboratorium Aparatury Pomiarowej
ul. Augustówka 36,
02-981 Warszawa
czł. nr 84

tel. 502 441 446
fax 22 34 51 444
roman.witkowski@ien.com.pl

2

Wiceprzewodnicząca


Renata Pawlak
 TPA Instytut Badań
Technicznych Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków
czł. nr 516

tel. 22 738 22 06
fax 22 738 22 01
kom.785 863 225
renata.pawlak@tpaqi.com
3 Sekretarz
Kinga Makuła
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa
czł. nr 332

tel. 22 623 32 90
kimak@ciop.pl

4

Członek Kolegium

Małgorzata Bebejewska
LabStand
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
ul. Grunwaldzka 114
60-308 Poznań
czł. nr 540

tel. 61 662 00 99; 867 28 47
fax 61 662 02 61
kom. 603 975 568
labstand@labstand.com.pl

5

Członek Kolegium

Magdalena Gałachowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31
08-110 Siedlce
czł. nr 632 

tel: 25 644 20 40 wew. 41
fax: 25 633 98 92
jnl.siedlce@psse.waw.pl


6

Członek Kolegium

Joanna Pietrzak

Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27, 90-570 Łódź
czł. nr 836

tel. 42 633 31 79; 42 633 85 61
fax 42 633 31 82
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl, j.pietrzak@pollab.pl

7

Członek Kolegium

Katarzyna Rajczakowska

Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Grupa KGHM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin
czł. nr 461

tel. 76 746 99 17
fax 76 746 99 07
k.raj@cbj.kghm.pl