XXIV sympozjum 2018

A A A

 XXIV SYMPOZJUM KLUBU POLLAB pt.
"ANALIZA DANYCH W LABORATORIUM"

I tura 21-23.05.2018 r. Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 24, Hotel AQUARIUS SPA -

Uwaga - ostatnie wolne miejsca na I turę (termin nadsyłania zgłoszeń 04.05.18 r.)

II tura 10-12.09.2018 r. Wisła, ul. Jawornik 52a, Hotel STOK

(termin nadsyłania zgłoszeń 10.08.18 r.)

karta zgłoszenia UCZESTNIKA [pobierz]

karta zgłoszenia WYSTAWCY [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

harmonogram sympozjum [pobierz]

Zarząd Klubu POLLAB zaprasza do udziału w XXIV Sympozjum pt. "Analiza danych w laboratorium", które odbędzie się w dwóch turach. Podczas sympozjum omawiane będą zagadnienia związane z wymaganiami nowej normy dotyczące m.in:

 • kompetencji laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz;
 • postępowania w laboratorium z niezgodnościami - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
 • wpływu jakości wyposażenia pomiarowego na wyniki pracy laboratorium w świetle wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017;
 • zarządzania metodami badań z wykorzystaniem własnej bazy danych;
 • zarządzania informacją w laboratorium;
 • użyteczności i wykorzystania świadectw wzorcowania i wyników z badań biegłości;
 • analizy wyników uzyskanych w badaniach biegłości jako zapewnienie poprawności wyników laboratorium;
 • dylematów w badaniach biegłości z udziałem niewielu uczestników. Wytyczne dla organizatorów porównan międzylaboratoryjnych;
 • stosowania certyfikowanych materiałów odniesienia w laboratorium. Wymagań dla producentów certyfikowanych materiałów odniesienia;
 • analizy danych z PT/ILC w świetle wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 na przykładzie badań pasz;
 • bezpieczeństwa cyfrowego wyników badań;
 • oraz inne bieżące zmiany i problemy dotyczace laboratoriów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!