XXIV sympozjum 2018

A A A

 XXIV SYMPOZJUM KLUBU POLLAB pt.
"ANALIZA DANYCH W LABORATORIUM"

I tura 21-23.05.2018 r. Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 24, Hotel AQUARIUS SPA*****

II tura 10-12.09.2018 r. Wisła, ul. Jawornik 52a, Hotel STOK

W programie sympozjum:

 • Kompetencje laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz;
 • Postępowanie w laboratorium z niezgodnościami - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Wpływ jakości wyposażenia pomiarowego na wyniki pracy laboratorium w świetle wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017;
 • Zarządzanie metodami badań z wykorzystaniem własnej bazy danych;
 • Zarządzanie informacją w laboratorium;
 • Użyteczność i wykorzystanie świadectw wzorcowania i wyników z badań biegłości;
 • Analiza wyników uzyskanych w badaniach biegłości jako zapewnienie poprawności wyników laboratorium;
 • Dylematy w badaniach biegłości z udziałem niewielu uczestników. Wytyczne dla organizatorów porównań międzylaboratoryjnych;
 • Stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w laboratorium. Wymagania dla producentów certyfikowanych materiałów odniesienia;
 • Analiza danych z PT/ILC w świetle wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 na przykładzie badań pasz;
 • Bezpieczeństwo cyfrowe wyników badań;
 • oraz inne bieżące zmiany i problemy dotyczace laboratoriów.

 

W obu turach XXIV Sympozjum Klubu POLLAB uczestniczyło 429 osób. Bardzo dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok.