Sekcja POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 18.12.2013 r.

LP

Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodniczący Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
Tel: (022) 76 14 640
kom. 609 494 521
Fax: (022) 76 14 445
e-mail: a.brzyski@wp.pl
  Wiceprzewodnicząca  Ewa Bulska Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
ul. Pasteura 1; 02-093 Warszawa
czł. nr 834
tel. (22) 822 02 11 w. 222
ebulska@chem.uw.edu.pl
2 Członek Kolegium Kinga Makuła CIOP - PIB
ul. Czerniakowska 16
00 - 701 Warszawa
tel.: +48 (022) 623 32 90
fax: +48 (022) 623 32 91
e-mail: kimak@ciop.pl
3 Członek Kolegium Ewelina Chajduk Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
Tel: (022) 504 12 49
Fax: (022) 811 15 32
e-mail: e.chajduk@ichtj.waw.pl

Sekcja polskich laboratoriów chemicznych powstała w 1992 r. z inicjatywy 12 laboratoriów członkowskich Klubu POLLAB jako sekcja POLLAB-CHEM. Od 1993 r. sekcja POLLAB-CHEM stanowi polską sekcję EURACHEM-PL w międzynarodowym stowarzyszeniu europejskich laboratoriów chemicznych EURACHEM (na podstawie akceptacji walnego zgromadzenia POLLAB w Kozubniku w dniach 18-19.01.1993).