Komisja ds. metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB (wybory z dnia 20.12.2016 r. )

LP Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
 1 Przewodniczący Andrzej Hantz Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa
czł. nr 230
tel. 22 581 90 04
a.hantz@pollab.pl
2 Wiceprzewodniczący Piotr Olaszek Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Mostów
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
czł. nr 526
tel. 22 390 02 85; 22 675 49 83
polaszek@ibdim.edu.pl
 3
Sekretarz Agnieszka Żukowska
RADWAG Wagi Elektroniczne
Witol Lewandowski
ul. Bracka 28, 26-600 Radom
czł. nr 767
tel. kom 795 575 976
a.zukowska@radwag.pl
 4 Członek Małgorzata Kucińska
Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
czł. nr 159
tel. 22 47 31 542

mkucinska@ikolej.pl
5
Członek Wojciech Wiśniewski
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
czł. nr 230
tel. 22 581 92 16
w.wisniewski@gum.gov.pl