XXIX Sympozjum Klubu POLLAB

A A A

Zapraszamy do udziału w XXIX Sympozjum Klubu POLLAB pt.

„Procesy w laboratorium i ich doskonalenie” 

  • II tura 16-18.09.2024 r. - Krynica Zdrój

PROGRAM SYMPOZJUM*

Poniedziałek  -  16.09.2024 r.

16:00 – 19:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

           20:00

Uroczysta kolacja

Wtorek  -  17.09.2024 r.

07:00 – 09:00

Śniadanie

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

09:00 – 09:20 

Powitanie uczestników Sympozjum. Wystąpienie zaproszonych gości

SESJA I     09:20 – 11:30

09:20 – 10:00 

"Podejście procesowe w działalności laboratoryjnej,  a doskonalenie i zapewnienie ważności wyników" - Joanna Rutkowska PCA

10:00 – 10:40 

„Nadzorowanie dokumentów i zapisów w wersji elektronicznej - podpis elektroniczny i jego stosowanie” - Dariusz Łoś

10:40 – 10:50

Prezentacja firmy

10:50 – 11:30

„Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w laboratorium” - Marta Tytko

                                                                                                               Przerwa kawowa 11:30 12:00

SESJA II     12:00 – 14:10

12:00 – 12:40

„Aspekty działalności laboratoryjnej w procesie prac niezgodnych z wymaganiami” - Piotr Duzdowski

12:40 – 13:20

„Zarządzanie jakością dostaw w laboratorium. Ocena kwalifikacji dostawców” - Ewa Brykalska

13:20 – 13:30

Prezentacja firmy

13:30 – 14:10

„Wykorzystanie wyników wzorcowania oraz dokumentu ILAC G24/OIML D10:2022 w procesie zarządzania programem wzorcowania wyposażenia pomiarowego w laboratorium” - Andrzej Hantz

                                                                                                                          Przerwa 14:10 16:00

                                                                                                       Obiad w godzinach od 14:10 do 15:10

SESJA  III     16:00 – 17:30

16:00 – 16:40

 

„Potwierdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi i normatywnymi w badaniach laboratoryjnych parametrów środków ochrony indywidualnych”  - Karolina Burza

16:40 – 16:50

Prezentacja firmy

16:50 – 17:30

„Potwierdzenie ważności wyników oraz dobór zasady podejmowania decyzji – istotnymi elementami procesu doskonalenia” - Ryszard Malesa

                                                                                                                                  Kolacja od 19:00

Środa  -  18.09.2024 r.

07:00 – 09:00 

Śniadanie

SESJA  IV     09:00 – 11:25

09:00 – 09:40

„Badania biegłości – ocena sprawności działania” - Katarzyna Głowania

09:40 - 09:50 Prezentacja firmy

09:50 – 10:30

„Proces wewnętrznej kontroli jakości w laboratorium badawczym, czyli od walidacji metody pomiarowej przez ocenę niepewności pomiaru, bieżącą kontrolę jakości pomiarów do oceny zgodności wyniku pomiaru” - Wojciech Hyk

10:30 – 11:10

„Problemy w procesie walidacji - sposoby zapobiegania i rozwiązywania” - Piotr Konieczka

11:10             

Podsumowanie XXIX Sympozjum

                                                                                         Wykwaterowanie z pokoi hotelowych do 12:00

                                                                                                                                  Obiad od 12:30

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

Karty uczestnictwa na II turę Sympozjum prosimy przesyłać e-mailem do 6 września 2024 r. na adres: sekretariat@pollab.pl