Sekcja Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 29.11.2016 r. Kadencja do 29.11.2020 r.,przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

Przewodniczący

Mariusz Borkowski

INTROL Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 112 
40-519 Katowice
nr czł. 689
tel. 32 789 01 08
faks 32 789 00 10
mborkowski@introl.pl
2 Sekretarz
 Robert Greń
Metro-Lab Agnieszka Greń
ul. Dygasińskiego 1
68-200 Żary
nr czł. 983
tel. 606 112 444
poczta@metro-lab.pl
3  Członek Kolegium
 Tomasz Jędrzejewski
RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski
ul. Starowiejska 17A
26-600 Radom
nr czł. 767
tel. 48 384 64 35 wew. 29
faks 48 385 00 11
t.jedrzejewski@radwag.pl
4  Członek Kolegium
Grażyna Parzuchowska
PGNiG SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25B
01-224 Warszawa
nr czł. 252
tel. 22 691 87 93
faks 22 691 87 59
grazyna.parzuchowska@pgnig.pl