Sekcja PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 08.06.2016 r. (na kadencję 06.2016 - 2020).

LP

Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodnicząca  Ewa Rostek  Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Tel: 22 438 53 25
e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl
2 Wiceprzewodnicząca Katarzyna Józefowicz Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel: 519 155 637 tel: 22 860 74 43
e-mail: katarzyna.jozefowicz@olpp.pl,
3
Sekretarz Radosława Nanowska
SGS Polska Sp. z o.o., Warszawa,
Pracownia Produktów Naftowych
ul. Kujawska 6
80-550 Gdańsk
Tel: 691 76 73 96, tel: 58 343 07 96
e-mail: radoslawa.nanowska@sgs.com
4
Członek Kolegium Tadeusz Bałuch POLWAX S.A., Oddział Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice - Dziedzice
Tel: 505 001 453, tel: 32 32 37 410
e-mail: tadeusz.baluch@polwax.pl
5
Członek Kolegium Paweł Bukrejewski
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
Tel: 22 7777 261
e-mail: p.bukrejewski@pimot.eu