Sekcja PETROL-GAZ

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 08.12.2021 r. Kadencja do 08.12.2025 r.

LP

Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Członek Kolegium
  Katarzyna Józefowicz   

 PERN S.A.

ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa

 katarzyna.jozefowicz@pern.pl

2
Członek Kolegium
Iwona Wasil

 GASPOL S.A.

ul. Kodeńska 4, 21-540 Małaszewicze

iwona.wasil@gaspol.pl

3
Członek Kolegium Mariusz Sakowicz

 PERN S.A. Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach  

21-540 Małaszewicze

mariusz.sakowicz@pern.pl