Sekcja PETROL-GAZ

A A A

Kadencja Kolegium Sekcji do: 06.2020 r. przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

LP

Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodnicząca p.o. Katarzyna Józefowicz 

 PERN S.A.

ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa

e-mail: katarzyna.jozefowicz@pern.pl

2
Sekretarz Radosława Nanowska

 SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

3
Członek Kolegium Paweł Bukrejewski

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji   

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

4

 

Członek Kolegium

Ewa Rostek

 Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80,

03-301 Warszawa