Sekcja Badań Materiałowych

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 06.10.2023 r. Kadencja do 06.10.2027 r.

L.P.

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodnicząca Aleksandra Krawczyk
Huta Bankowa
ul. Sobieskiego 24
41-300 Dąbrowa Górnicza
nr czł. 368
kom. 48 507 122 961
a.krawczyk@hutabankowa.pl
2 Wiceprzewodniczący
Adam Rzepkowski HART - TECH Sp. z o.o.
ul. Niciarniana 45
92-320 Łódź
nr czł. 971
tel. 606286444
b.rzepkowski@hart-tech.pl
3 Sekretarz Ewelina Kiwała

Solvera Gawel Technology S.A.
Łąka 260 E
36-004 Łąka
nr czł. 975
kom. 48 698 747 848
ewelina.kiwala@solvera.pl