Sekcja Ochrony Środowiska

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 28.11.2013 r. (wybory uzupełniające w dniu 27.10.2016 r.)

LP Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodnicząca  Grażyna Czaderska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie
Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 5
Tel. 15 823 44 10 w. 141
Fax: 15 823 44 52
Kom. służb. 530 227 911
e-mail: grazyna.czaderska@wsse.rzeszow.pl
2 Wiceprzewodniczący  Elżbieta Siwek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
Tel. 81 746 03 24 w. 102
e-mail: elzbieta.siwek@mpwik.lublin.pl
3 Sekretarz Krzysztof Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
25-214 Kielce
ul. Hauke Bosaka 3A
Tel. 41 365 10 13
Fax: 41 365 10 10
e-mail: krzysztof.jedrzejczyk@pgkielce.pl
4 Członek Kolegium Anna Ruchała EMIPRO Sp. z o.o.
30-821 Kraków
ul. A. Libera 28
Tel. 12 288 29 59
Fax:12 288 29 60
e-mail: a.ruchala@emipro.eu
5 Członek Kolegium  Michał Wyszomierski Państowowy Instytut Geologiczny - PIB
Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. 22 459 24 41
Kom. 506 027 728
e-mail: michal.wyszomierski@pgi.gov.pl