Sekcja Ochrony Środowiska

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 15.12.2022 r. Kadencja do 15.12.2026 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodniczący  Michał Wyszomierski

Państowowy Instytut Geologiczny - PIB
Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
nr czł. 264
tel. 22 459 24 41
kom. 506 027 728
michal.wyszomierski@pgi.gov.pl

 

2
Wiceprzewodniczący Krzysztof Wołowiec

Laboratoryjnie.pl
nr czł. 1094
kom. 500 074 479

krzysztof@wolowiec.net; info@laboratoryjnie.pl

3
Sekretarz Katarzyna Juszczak

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Lublinie
Al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
nr czł. 471
kom. 726 622 042
katarzyna.juszczak@mpwik.lublin.pl