Sekcja Ochrony Środowiska

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w dniu 28.11.2013 r. (wybory uzupełniające w dniu 27.10.2016 r.)

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodnicząca  Grażyna Czaderska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 5
39-400 Tarnobrzeg
nr czł. 511
tel. 15 823 44 10 w. 141
faks: 15 823 44 52
kom. służb. 530 227 911
grazyna.czaderska@wsse.rzeszow.pl
2 Wiceprzewodniczący  Elżbieta Siwek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.o., Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
nr czł. 471
tel. 81 746 03 24 w. 102
elzbieta.siwek@mpwik.lublin.pl
3 Sekretarz Krzysztof Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce
nr czł. 761
tel. 41 365 10 13
faks: 41 365 10 10
krzysztof.jedrzejczyk@pgkielce.pl
4 Członek Kolegium Anna Ruchała EMIPRO Sp. z o.o.
ul. A. Libera 28
30-821 Kraków
nr czł. 707
tel. 12 288 29 59
Faks:12 288 29 60
a.ruchala@emipro.eu
5 Członek Kolegium  Michał Wyszomierski Państowowy Instytut Geologiczny - PIB
Samodzielna Sekcja Poboru Próbek Wód
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
nr czł. 264
tel. 22 459 24 41
kom. 506 027 728
michal.wyszomierski@pgi.gov.pl