Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniach biegłości organizowanych przez ARQUES Sp. z o.o. w roku 2024:

Nazwa programu

Zakres badania biegłości

Runda I

Runda II

Runda III

Runda IV

Environment SA-1

badanie właściwości fizykochemicznych gleb 

 

program objęty zakresem akredytacji

nr PT 013

 

dodatkowe parametry poza zakresem akredytacji: magnez przyswajalny i potas przyswajalny 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

12.01.2024 r.

Ostateczny termin dostarczenia próbek do uczestników:

24.01.2024 r.

Termin nadsyłania wyników przez uczestników:

09.02.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

08.03.2024 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

14.08.2024 r.

Ostateczny termin dostarczenia próbek do uczestników:

30.08.2024 r.

Termin nadsyłania wyników przez uczestników:

13.09.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

03.10.2024 r.

-

-

Environment SAMP-2

pobieranie próbek ścieku oczyszczonego do badań fizykochemicznych

metodą manualną (próbka jednorazowa)

automatyczną  

(próbka złożona)

 

program objęty zakresem akredytacji

nr PT 013

Termin nadsyłania zgłoszeń:

13.03.2024 r.

Termin PT:

26-28.03.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

24.04.2024 r.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

21.05.2024 r.

Termin PT:

04-06.06.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

28.06.2024 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

04.09.2024 r.

Termin PT:

17-19.09.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

18.10.2024 r.

-

Environment SAMP-3

pobieranie próbek wody podziemnej, wody powierzchniowej z rzeki  

i  

wody powierzchniowej z jeziora 

do badań fizykochemicznych 

 

program nieakredytowany

Termin nadsyłania zgłoszeń:

03.04.2024 r.

Termin PT:

17-18.04.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

22.05.2024 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.08.2024 r.

Termin PT:

11-12.09.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

11.10.2024 r.

-

-

Environment SAMP-4

pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i  

mikrobiologicznych  

 

program objęty zakresem akredytacji  

nr PT 013

Termin nadsyłania zgłoszeń:

01.02.2024 r.

Termin PT:

13.02.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

13.03.2024 r

Termin nadsyłania zgłoszeń:

30.04.2024 r.

Termin PT:

14.05.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

11.06.2024 r

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.08.2024 r.

Termin PT:

10.09.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

08.10.2024 r

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19.11.2024 r.

Termin PT:

03.12.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

31.12.2024 r

Environment SAMP-5

pobieranie próbek gleby rolnej  

i  

osadu ściekowego 

do badań fizykochemicznych 

 

 program objęty zakresem akredytacji

nr PT 013

 

dodatkowe parametry poza zakresem akredytacji: obecność bakterii

z rodzaju Salmonella -

pobieranie próbek osadu ściekowego do badań mikrobiologicznych 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

02.04.2024 r.

Termin PT:

16.04.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

17.05.2024 r

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29.08.2024 r.

Termin PT:

12.09.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

15.10.2024 r

-

-

Environment SAMP-6

pobieranie próbek odpadu o kodzie  

19 08 02  

(lub 19 08 05)

do badań fizykochemicznych 

 

program objęty zakresem akredytacji

nr PT 013

Termin nadsyłania zgłoszeń:

04.04.2024 r.

Termin PT:

18.04.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

24.05.2024 r

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.09.2024 r.

Termin PT:

01.10.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

30.10.2024 r

-

-

Environment SL-7

badanie właściwości fizykochemicznych osadów ściekowych 

 

program nieakredytowany

Termin nadsyłania zgłoszeń:

16.02.2024 r.

Ostateczny termin dostarczenia próbek do uczestników:

28.02.2024 r.

Termin nadsyłania wyników przez uczestników:

15.03.2024 r.

Termin wydania raportu końcowego:

10.04.2024 r.

- 

-

-


Szczegółowe opisy programów i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.arques.pl w zakładce BADANIA BIEGŁOŚCI.

 

Kontakt

tel.: 661 296 587

adres e-mail: badaniabieglosci@arques.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Firma Doradcza ISOTOP s.c.

A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

STYCZEŃ – GDAŃSK

 

15.01.2024 - Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego zimnego (PM-MIKz)* - Gdańsk

 

22.01.2024 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 -Gdańsk

 

22.01.2024 – Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk 

 

23.01.2024 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk

 

23.01.2024 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk

 

24.01.2024 - Pomiary oświetlenia awaryjnego - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk

 

24.01.2024 - Pobierania substancji organicznych na rurki z węglem aktywnym
w środowisku pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk

 

25.01.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie
i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk – zgłoszenia przyjmowane do 10.01.2024

 

 STYCZEŃ – RUNDY WYSYŁKOWE

 

17.01.2023 - Oznaczanie zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy* – runda wysyłkowa

 

17.01.2024 - Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* – runda wysyłkowa

 

LUTY/MARZEC - RADOM

 

Badania biegłości poprzedzone będą krótkimi szkoleniami z danego zakresu (dodatkowo płatne, nieobowiązkowe) – więcej informacji wkrótce 

 

26.02.2024 - Badania Biegłości z zakresu doboru ochronników słuchu na stanowiskach pracy metodą pasm oktawowych* – RadomNOWOŚĆ

 

26.02.2024 - Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu impulsowego*RadomNOWOŚĆ (bez szkolenia) 

 

27.02.2024 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom

 

28.02.2024 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom

 

29.02.2024 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom

 

01.03.2024 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 -Radom

 

LUTY – RUNDY WYSYŁKOWE

 

14.02.2024 - Oznaczania zawartości metali na filtrach (Mn, Fe) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - runda wysyłkowa

 

19.02.2024 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – runda wysyłkowa – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 

 

21.02.2023 - Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* – runda wysyłkowa 

 

21.02.2023 - Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* – runda wysyłkowa 

 

 MARZEC - WROCŁAW

 

11.03.2024 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

11.03.2024 - Pomiary oświetlenia awaryjnego - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

11.03.2024 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

12.03.2024 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

12.03.2024 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

12.03.2024 - Pomiary hałasu komunikacyjnego* - Wrocław

 

13.03.2024 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

13.03.2024 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

13.03.2024 - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego* - Wrocław

 

14.03.2024 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie
i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław – zgłoszenia przyjmowane do 28.02.2024 lub do wyczerpania miejsc

 

14.03.2024 - Pobierania substancji organicznych na rurki z węglem aktywnym w środowisku pracy – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

15.03.2024 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

15.03.2024 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

 

 MARZEC - RUNDY WYSYŁKOWE

06.03.2024 - Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy* – runda wysyłkowa

 

07.03.2024 - Oznaczanie zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarc i krystobalit* - runda wysyłkowa

 

06.03.2024 - Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)* – runda wysyłkowa

 

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany przez PCA system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy doświadczenie w organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych od 2008 roku.

 

Karty zgłoszenia oraz programy badań biegłości dostępne na stronie:

 https://isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

 

Jeżeli będą mieli Państwo pytania zapraszam do kontaktu:

e-mail: info@isotop.pl

telefon: 602 237 387 lub  58 380 36 94

 

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

 Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

 Program: PALIWA STAŁE PS/PT

 Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 118(Wk.1)PS (próbka analityczna 0,2 mm): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 15 marca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

Runda 119(B)PS (próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 26 kwietnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 120(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r., raport – 26 czerwca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 121(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 16 sierpnia 2024 r., raport – 11 października 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 122(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 13 września 2024 r., raport – 8 listopada 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 123(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 20 września 2024 r., raport – 29 Listopada 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 124(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 20 września 2024 r., raport – 29 Listopada 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 125(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 18 października 2024 r., raport – 20 grudnia 2024 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 82(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 22 marca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

 Runda 83(WWA.2)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 5 kwietnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

Runda 84(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 15 marca 2024 r., raport – 17 maja 2024 r.

 

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

Runda 85(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r., raport – 21 czerwca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 86(G.5)ŚR (gaz kopalniany; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 15 marca 2024 r., raport – 9 grudnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 87(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 15 marca 2024 r., raport – 9 grudnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 88(G.4)ŚR (siarkowodór ; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 15 marca 2024 r., raport – 9 grudnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 89(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia15 marca 2024 r., raport – 9 grudnia 2024 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 36(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01): zgłoszenia do 16 luty 2024 r., raport – 5 kwietnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 37(Opt.2)OD (próbka analityczna popiołów lotnych o wielkości ziaren 0,063 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 02): zgłoszenia do 15 marca 2024 r., raport – 24 maja 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 38(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10): zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r., raport – 26 lipca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

Runda 39(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; z grupy odpadów: 10 01): zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r., raport – 27 września 2024 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 40(Os.2)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05(termiczne przekształcenie)) : zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r., raport – 25 października 2024 r.

 

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania gazu

      Runda 42(G)PP (próbka jednostkowa gazu koksowniczego pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 22 marca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 43(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 29 marca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania ścieków

Runda 44(Sc)PP (próbka złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 16 lutego 2024 r., raport – 12 kwietnia 2024 r

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

Runda 45(Wr)PP (próbka złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r., raport – 15 lipca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania wód powierzchniowych – jeziora naturalne
i sztuczne zbiorniki zaporowe:

Runda 46(Wj)PP (próbka jednorazowa i złożona pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r., raport – 15 lipca 2024 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

Runda 47(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r., raport – 16 sierpnia 2024 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 48(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 20 września 2024 r., raport – 15 listopada 2024 r.

 

Organizator badań biegłości utrzymuje zakres, który jest kombinacją zakresu stałego i zakresu elastycznego.

Organizator badań biegłości ma możliwość reagowania np. na potrzeby Klientów/Uczestników poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań w ramach określonych granic zakresu elastycznego

Organizator PT akredytowany w zakresie elastycznym ma możliwość w określonych w zakresie akredytacji granicach (bez wcześniejszego informowania PCA):

- dodawania obiektów badań biegłości, w ramach grupy obiektów,

- dodawania wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów/grupy obiektów badań biegłości.

Zakres akredytacji PT 003 i Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji PT 003 jest udostępniona na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o. w zakładce Systemy zarządzania

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619; 539 142 765; 696 060 660

Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl