Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w 2023 roku.

Programy Badań Biegłości są objęte zakresem akredytacji PT 010.

 

RUNDA I

PROGRAM

OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

20.02.2023

27.02.2023

PT-EH-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu pochodzącego
 od instalacji i urządzeń.

20.02.2023

27.02.2023

PT-OS-01A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.

21.02.2023

28.02.2023

PT-DR-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka oraz działających na organizm człowieka przez kończyny górne.

20.02.2023

27.02.2023

PT-M-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.

22.02.2023

01.03.2023

PT-P-01 A

       Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

23.02.2023

02.03.2023

PT-G-01 A

         Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.

24.02.2023

03.03.2023

PT-ORG-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych - toluenu

21.02.2023

28.02.2023

  PT-HU-01 A

  Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy. Wyznaczenie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.

23.02.2023

02.03.2023

 

RUNDA II

PROGRAM

OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

05.06.2023

12.06.2023

PT-EH-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu pochodzącego
 od instalacji i urządzeń.

05.06.2023

12.06.2023

PT-OS-01A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.

06.06.2023

13.06.2023

PT-DR-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka oraz działających na organizm człowieka przez kończyny górne.

05.06.2023

12.06.2023

PT-M-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.

07.06.2023

14.06.2023

 

PT-P-01 A

       Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

09.06.2023

15.06.2023

PT-G-01 A

         Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.

09.06.2023

16.06.2023

PT-ORG-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych - toluenu

06.06.2023

13.06.2023

  PT-HU-01 A

  Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy. Wyznaczenie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.

09.06.2023

15.06.2023

 

RUNDA III

PROGRAM

OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

25.09.2023

02.10.2023

PT-EH-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu pochodzącego
 od instalacji i urządzeń.

25.09.2023

02.10.2023

PT-OS-01A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i oświetlenia. Oświetlenie miejsc pracy.

26.09.2023

03.10.2023

PT-DR-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka oraz działających na organizm człowieka przez kończyny górne.

25.09.2023

02.10.2023

PT-M-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT.

27.09.2023

04.10.2023

 

PT-P-01 A

       Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

28.09.2023

05.10.2023

PT-G-01 A

         Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie.

29.09.2023

06.10.2023

PT-ORG-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych - toluenu

26.09.2023

03.10.2023

  PT-HU-01 A

  Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy. Wyznaczenie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy.

28.09.2023

05.10.2023

 

A Program objęty akredytacją PT 010

Szczegóły dotyczące zgłoszenia na badania biegłości, programów i konspektów znajdziecie Państwo na naszej witrynie internetowej www.oikoslab.pl

Kontakt mailowy: szkolenia@oikoslab.pl

Kontakt telefoniczny: 71 311 43 04

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. - Dział Badań Biegłości jako doświadczony, rzetelny i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programach: INDUSTRY, ENVIRON, SAMPLING, CONSTRUCTION, WASTE. Dzięki tym programom mogą Państwo sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Program INDUSTRY

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007

PROGRAM INDUSTRY 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania sprawozdania 

1.1/IND/23

Kruszywo

Zawartość wody

10-02-2023 r.

08-03-2023 r.

24-03-2023 r.

05-05-2023 r.

2.1/IND/23

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

10-02-2023 r.

29-03-2023 r.

12-05-2023 r.

09-06-2023 r.

3.1/IND/23

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

10-02-2023 r.

29-03-2023 r.

12-05-2023 r.

09-06-2023 r.

4.1/IND/23

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

10-02-2023 r.

26-04-2023 r.

16-06-2023 r.

14-07-2023 r.

5.1/IND/23

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm

19-05-2023 r.

21-06-2023 r.

21-07-2023 r.

25-08-2023 r.

 

Program ENVIRON

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007

PROGRAM ENVIRON 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.1/ENV/23

Woda do spożycia

pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa

28-04-2023 r.

17-05-2023 r.

02-06-2023 r.

21-07-2023 r.

 

Program SAMPLING

–  rundy 1.1/SMP/23, 2.1/SMP/23, 3.1/SMP/23 oraz 5.1/SMP/23 realizowane zgodnie            z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007

PROGRAM SAMPLING 

Symbol rundy 

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
 

metoda badań) 

Obiekt badań 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data poboru próbek 

Termin rozesłania sprawozdania 

1.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

08-02-2023 r.

22-02-2023 r.

05-04-2023 r.

2.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

08-02-2023 r.

22-02-2023 r.

05-04-2023 r.

3.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Rzeki

21-04-2023 r.

10-05-2023 r.

23-06-2023 r.

4.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda podziemna

21-04-2023 r.

11-05-2023 r.

23-06-2023 r.

5.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Ścieki

26-05-2023 r.

14-06-2023 r.

28-07-2023 r.

6.1/SMP/23

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Osad ściekowy

26-05-2023 r.

14-06-2023 r.

28-07-2023 r.

 

Program CONSTRUCTION 

PROGRAM CONSTRUCTION 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.1/CONS/23

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego

Frakcja 0/4 mm

10-02-2023 r.

15-03-2023 r.

14-04-2023 r.

12-05-2023 r.

2.1/CONS/23

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości

10-03-2023 r.

18-04-2023 r.

19-05-2023 r.

16-06-2023 r.

3.1/CONS/23

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu

10-03-2023 r.

18-04-2023 r.

19-05-2023 r.

16-06-2023 r.

 4.1/CONS/23

Kruszywo

Skład ziarnowy
Metoda przesiewania
Zawartość pyłów

21-04-2023 r.

24-05-2023 r.

23-06-2023 r.

21-07-2023 r.

 

Program WASTE

PROGRAM WASTE 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.1/WST/23

Odpad

Strata prażenia, ciepło spalania, zawartość pierwiastków: C, H, N, S, oraz ogólnego węgla organicznego

21-04-2023 r.

29-05-2023 r.

23-06-2023 r.

04-08-2023 r.

2.1/WST/23

Odpad

Aktywność oddychania AT4, zawartość suchej masy, pH

21-04-2023 r.

29-05-2023 r.

06-06-2023 r.

04-08-2023 r.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

https://pgkielce.pl/badania-bieglosci

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl 

tel. 41 3651013

 

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) serdecznie zaprasza do uczestnictwa w badaniach biegłości.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem: www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny: 791 327 676 lub 58-380-36-94 lub mailowy info@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

Badania biegłości odbywające się z zakresie akredytacji oznaczono PT 006.

 

Luty

08.02.2023 - Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WB.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_WB.pdf

 

09.02.2023 – Oznaczanie zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarc
i krystobalit – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_RKK.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_RKK.pdf

 

13.02.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – runda wysyłkowa – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE
Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WAG.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_WAG.pdf

 

15.02.2023 - Oznaczania zawartości metali na filtrach (Mn, Fe) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MET.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_MET.pdf

 

16.02.2023 – Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

 

16.02.2023 - Badaniach Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PO.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_POpdf

 

16.02.2023 – Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SO.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_SO.pdf

 

Marzec

 

08.03.2023 Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) -  runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SEN.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_SEN.pdf

 

13.03.2023 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław

Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

 

13.03.2023 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf 

 

14.03.2023 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf 

 

14.03.2023 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

 

15.03.2023 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf 

 

15.03.2023 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf 

 

16.03.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf 

 

16.03.2023 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ULTRA.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_ULTRA.pdf 

 

16.03.2023 - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Wrocław

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MA.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_MA.pdf

 

17.03.2023 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 – Wrocław

Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 

Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf 

 

29.03.2023 – Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NH.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_NH.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HF.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_HF.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HCL.pdf

Program - http://isotop.pl/Program_PM_HCL.pdf

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniach biegłości organizowanych przez ARQUES Sp. z o.o. w roku 2023:

Nazwa programu

Zakres badania biegłości

Runda I

Runda II

Environment SA-1

badanie cech fizykochemicznych gleb rolnych

program objęty zakresem akredytacji nr PT 013

Termin nadsyłania zgłoszeń:

13.06.2023 r.

Ostateczny termin dostarczenia próbek do uczestników:

23.06.2023 r.

Termin nadsyłania wyników przez uczestników:

07.07.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

28.07.2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.10.2023 r.

Ostateczny termin dostarczenia próbek do uczestników:

10.11.2023 r.

Termin nadsyłania wyników przez uczestników:

24.11.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

29.12.2023 r.

Environment SAMP-2

pobieranie próbek ścieku oczyszczonego metodą manualną i automatyczną

program nieakredytowany

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.09.2023 r.

Termin PT:

11-12.10.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

15.11.2023 r.

Environment SAMP-3

pobieranie próbek: wody podziemnej, wody powierzchniowej z rzeki i wody powierzchniowej z jeziora

program nieakredytowany

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

06.09.2023 r.

Termin PT:

19-20.09.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

27.10.2023 r.

Environment SAMP-4

pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych program objęty zakresem akredytacji nr PT 013

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.09.2023 r.

Termin PT:

11.10.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

08.11.2023 r.

Environment SAMP-5

pobieranie próbek gleby rolnej i osadu ściekowego program objęty zakresem akredytacji nr PT 013

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.09.2023 r.

Termin PT:

10.10.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

08.11.2023 r.

Environment SAMP-6

pobieranie próbek odpadu

program nieakredytowany

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.09.2023 r.

Termin PT:

12.10.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

17.11.2023 r.

Environment SAMP-7

pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych

program nieakredytowany

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

01.09.2023 r.

Termin PT:

13.09.2023 r.

Termin wydania raportu końcowego:

23.10.2023 r.


Szczegółowe opisy programów i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.arques.pl w zakładce BADANIA BIEGŁOŚCI.

 

Kontakt

tel.: 661 296 587

e-mail: badaniabieglosci@arques.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!