Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) informuje o organizowanych Badaniach Biegłości:

Badania Biegłości 2021

Termin

Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości

Miejsce Badań Biegłości

Dokumenty do pobrania

Status

MAJ 2021

ŚRODOWISKO PRACY

10.05.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.05.2021

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.05.2021

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

18.05.2021

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

19.05.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

20.05.2021

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Radom

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.05.2021

Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

06.05.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

CZERWIEC 2021

ŚRODOWISKO PRACY

08.06.2021

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

09.06.2021

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

09.06.2021

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.06.2021

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.06.2021

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.06.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.06.2021

Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.06.2021

Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.06.2021

Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (cynk, nikiel, ołów)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

23.06.2021

Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

07.06.2021

Pomiary mocy akustycznej*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

07.06.2021

Pomiary hałasu komunikacyjnego*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

08.06.2021

Pomiary hałasu komunalnego (hałas od urządzeń wyposażenia technicznego) i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA I ŚCIEKI

07.06.2021

- wysyłka

09.06.2021

- analiza

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.06.2021

Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

23.06.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

30.06.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

30.06.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

LIPIEC 2021

ŚRODOWISKO PRACY

05.07.2021

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

05.07.2021

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

06.07.2021

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

07.07.2021

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

07.07.2021

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

08.07.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

09.07.2021

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Bielsko-Biała

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy info@isotop.pl lub m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

__________________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.- dział Badań Biegłości jako doświadczony, rzetelny i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programie INDUSTRY objętego Zakresem Akredytacji Nr PT 007 oraz w programach: CONSTRUCTION, ENVIRON, SAMPLING, WASTE. Dzięki tym programom mogą Państwo sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Harmonogram dystrybucji próbek/realizacji poborów na pierwsze półrocze 2021 r.:

Program INDUSTRY

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007:

PROGRAM INDUSTRY

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania sprawozdania 

1.1/IND/21

Kruszywo

Zawartość wody

12-02-2021 r.

10-03-2021 r.

26-03-2021 r.

07-05-2021 r.

2.1/IND/21

Kruszywo

Mrozoodporność w wodzie

19-03-2021 r.

28-04-2021 r.

07-06-2021 r.

09-07-2021 r.

3.1/IND/21

Kruszywo

Gęstość ziarn i nasiąkliwość
Metoda: piknometryczna

19-03-2021 r.

28-04-2021 r.

07-06-2021 r.

09-07-2021 r.

4.1/IND/21

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

19-03-2021 r.

28-04-2021 r.

07-06-2021 r.

09-07-2021 r.

5.1/IND/21

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego
Frakcja 0/2 mm

28-05-2021 r.

30-06-2021 r.

30-07-2021 r.

03-09-2021 r.

Program CONSTRUCTION: 

PROGRAM CONSTRUCTION

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.1/CONS/21

Kruszywo

Zawartość drobnych cząstek
Badanie wskaźnika piaskowego

Frakcja 0/4 mm

19-02-2021 r.

24-03-2021 r.

23-04-2021 r.

02-06-2021 r.

2.1/CONS/21

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik płaskości

19-03-2021 r.

21-04-2021 r.

21-05-2021 r.

25-06-2021 r.

3.1/CONS/21

Kruszywo

Kształt ziarn
Wskaźnik kształtu

19-03-2021 r.

21-04-2021 r.

21-05-2021 r.

25-06-2021 r.

 4.1/CONS/21

Kruszywo

Skład ziarnowy
Metoda przesiewania
Zawartość pyłów

16-04-2021 r.

19-05-2021 r.

18-06-2021 r.

23-07-2021 r.

Program ENVIRON: 

PROGRAM ENVIRON

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.1/ENV/21

Woda do spożycia

pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa

23-04-2021 r.

12-05-2021 r.

28-05-2021 r.

16-07-2021 r.

Program SAMPLING: 

Symbol rundy

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
 

metoda badań) 

Obiekt badań 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

Termin raportowania wyników

Termin rozesłania sprawozdania

1.1/SMP/21

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

09-02-2021 r.

24-02-2021 r.

-

16-04-2021 r.

2.1/SMP/21

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

09-02-2021 r.

24-02-2021 r.

-

16-04-2021 r.

3.1/SMP/21

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Rzeki

26-03-2021 r.

14-04-2021 r.

-

21-05-2021 r.

4.1/SMP/21

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda podziemna

28-05-2021 r.

16-06-2021 r.

-

30-07-2021 r.

5.1/SMP21

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Ścieki

28-05-2021 r.

17-06-2021 r.

-

06-08-2021 r.

6.1/SMP/21

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Osad ściekowy

28-05-2021 r.

17-06-2021 r.

-

06-08-2021 r.

 

Program WASTE:

 

Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Termin nadsyłania zgłoszeń

Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek

Termin raportowania wyników

Termin rozesłania sprawozdania

1.1/WST/21

Odpad

Strata prażenia, ciepło spalania, zawartość pierwiastków: C, H, N, S, oraz ogólnego węgla organicznego

05-03-2021 r.

22-03-2021 r.

16-04-2020 r.

21-05-2021 r.

2.1/WST/21

Odpad

Aktywność oddychania AT4, zawartość suchej masy, pH

05-03-2021 r.

22-03-2021 r.

16-04-2020 r.

21-05-2021 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

https://promea.pl/badania-bieglosci

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl 

tel: 41 3651013

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

W 2021 roku Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: PALIWA STAŁE PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 94(Wk.1)PS (próbka analityczna 0,2 mm): zgłoszenia do 03 lutego 2021 r., raport – 18 marca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

Runda 95(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 19 marca 2021 r., raport – 14 maja 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 96(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 r., raport – 18 czerwca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 97(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 27 sierpnia 2021 r., raport – 15 października 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 98(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 24 września 2021 r., raport – 05 listopada 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 99(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 15 października 2021 r., raport – 03 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 100(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 15 października 2021 r., raport – 03 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 101(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 12 listopada 2021 r., raport – 24 grudnia 2021 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 56(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 19 lutego 2021 r., raport – 26 marca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

Runda 57(WWA.2)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 26 lutego 2021 r., raport – 16 kwietnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

Runda 58(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 26 marca 2021 r., raport – 21 maja 2021 r.

 

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

Runda 59(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 r., raport – 24 czerwca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 60(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 maja 2021 r., raport – 20 sierpnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 61(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 11 czerwca 2021 r., raport – 23 września 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 62(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 11 czerwca 2021 r., raport – 23 września 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 63(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 24 września 2021 r., raport – 10 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

Runda 64(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 29 października 2021 r., raport – 10 grudnia 2021 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 22(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01): zgłoszenia do 12 marca 2021 r., raport – 29 kwietnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 23(Opt.2)OD (próbka analityczna popiołów lotnych o wielkości ziaren 0,063 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 02): zgłoszenia do 12 marca 2021 r., raport – 28 maja 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 24(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10, w tym: 03 01 01, 03 01 05; 03 03 01): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 30 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

Runda 25(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; z grupy odpadów: 01 01 02; 01 04 12; 01 04 81): zgłoszenia do 06 sierpnia 2021 r., raport – 30 września 2021 r.

 

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 25(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 22 lutego 2021 r., raport – 01 kwietnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:

Runda 27(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 9 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

Runda 26(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 9 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

Runda 28(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 02 lipca 2021 r., raport – 27 sierpnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 29(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 08 października 2021 r., raport – 19 listopada 2021 r.

 

Programy PT nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 19(G)PP-NA (próbka gazowa): zgłoszenia do 08 lutego 2021 r., raport – 05 marca 2021 r.

Runda 20(B)PP-NA (biomasa stała): zgłoszenia do 21 maja 2021 r., raport – 02 lipca 2021 r.

Runda 21(Sc)PP-NA (ścieki): zgłoszenia do 12 lutego 2021 r., raport – 12 marca 2021 r.


Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (PT 006) informuje o organizowanych Badaniach Biegłości:

LUTY 2021

ŚRODOWISKO PRACY

01.02.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.02.2021

Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

16.02.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.02.2021

Pomiary oświetlenia awaryjnego*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.02.2021

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.02.2021

Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)*

Gdańsk

Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy

Karta zgłoszenia

Trwa nabór

24.02.2021

Oznaczenie ditlenku siarkina stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.02.2021

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.02.2021

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.02.2021

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

WODA

10.02.2021

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

24.02.2021

Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

15.02.2021

Pomiary hałasu komunikacyjnego*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

15.02.2021

Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

15.02.2021

Pomiary mocy akustycznej*

Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

MARZEC 2021

ŚRODOWISKO PRACY

03.03.2021

Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.03.2021

Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

10.03.2021

Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.03.2021

Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

17.03.2021

Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.03.2021

Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

22.03.2021

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

23.03.2021

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

24.03.2021

Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

24.03.2021

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

25.03.2021

Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

26.03.2021

Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006

Wrocław

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabó

WODA

04.03.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

11.03.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

18.03.2021

Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

08.03.2021

Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych (emisja)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

KWIECIEŃ 2021

ŚRODOWISKO PRACY

14.04.2021

Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

14.04.2021

Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

BADANIA ŚRODOWISKOWE

09.04.2021

Pomiary wydajności wentylacji

Runda wysyłkowa

Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy

Trwa nabór

WODA

08.04.2021

Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*

Runda wysyłkowa

Karta zgłoszenia

Program

Trwa nabór

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem:  www.isotop.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem: 791-327-676 lub 58-380-36-94 lub mailowy info@isotop.pl lub m.tyburska@isotop.pl

Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.