XXVII Sympozjum w Ustce 23-25.05.2022 r.

A A A

XXVII Sympozjum w Ustce 23-25.05.2022 r.

ROZWÓJ LABORATORIUM POPRZEZ DOSKONALENIE”

PROGRAM SYMPOZJUM

Poniedziałek  -  23.05.2022 r.

16:00 – 19:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa).

od 20:00

Powitanie.  Uroczysta kolacja.

Wtorek  -  24.05.2022 r.

07:00 – 09:00

Śniadanie

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

 

09:00 – 09:20

Powitanie uczestników Sympozjum.

Informacja o współpracy międzynarodowej.

SESJA I     09:20 – 11:30

09:20 – 10:00 

"Charakterystyki metod a potwierdzenie kompetencji w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych"

Przedstawiciel PCA

10:00 – 10:40 

Wdrożenie i utrzymanie elastycznego zakresu akredytacji
w laboratorium badawczym”

Katarzyna Rajczakowska

10:40 – 10:50 

Prezentacja firmy Radwag

10:50 – 11:30

„Skuteczność audytów wewnętrznych w laboratorium”

Anna Nurek

Przerwa kawowa 11:30 11:50

SESJA II     11:50 – 13:50 

11:50 – 12:30 

„Efektywne zarządzanie programem wzorcowań i sprawdzań wyposażenia pomiarowego w celu doskonalenia jego nadzoru i zachowania spójności pomiarowej”

Andrzej Hantz

12:30 – 13:10 

Proces walidacji i weryfikacji metod badawczych - praktyczne przykłady”

Wojciech Hyk

13:10 – 13:50 

„Niepewność pomiarów, wyniki PT/ILC a zasada podejmowania decyzji i stwierdzanie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem”

Ryszard Malesa 

13:50 - 14.00 Prezentacja firmy SIKA

Przerwa obiadowa 13:50 16:00

SESJA  III     16:00 – 18:00

16:00 – 16:40 

„Uczestnictwo w badaniach biegłości, analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC”

Katarzyna Głowania

16:40 – 17:20 

„Planowanie udziału w badaniach biegłości na podstawie analizy ryzyka i argumentów technicznych, jako element monitorowania ważności wyników”

Marta Tytko

17:20 – 18.00 

"Działania odnoszące się do ryzyk i szans.

Jak je identyfikować oraz skutecznie wykorzystać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium”

Katarzyna Szymańska

18.00 - 18.10 Prezentacja firmy Mettler Toledo Sp. z o.o.

Kolacja od 19:00

Środa  -  25.05.2022 r.

07:00 – 09:00 

Śniadanie

SESJA  IV     09:00 – 10:20

09:00 – 09:40 

„Rola porównań międzylaboratoryjnych i certyfikowanych materiałów odniesienia w procesie doskonalenia”

Piotr Konieczka

09:40 – 10:10 

„Jednostki oceniające zgodność w pandemii. Czas próby”

Konrad Zawadzki 

10:10 - 10:20 Prezentacja firmy IKA Poland Sp. z o.o.

10:20

Podsumowanie XXVII Sympozjum.

Wykwaterowanie z pokoi hotelowych do 12:00

Obiad od 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

Karty uczestnictwa do pobrania: