Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kadencja Kolegium Sekcj do 2019 r.,przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

Dans les pharmacies françaises éprouvées, les hommes peuvent désormais acheter du Viagra générique sans ordonnance piluleacheterpour lutter contre l'impuissance. Informez-vous sur le Viagra (sildénafil), la posologie, l'utilisation appropriée et ce que vous devez savoir avant de commencer le traitement.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodnicząca Joanna Pietrzak Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27
90-570 Łódź
czł. nr 836
tel. 42 633 31 79; 42 633 85 61
faks 42 633 31 82
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl, j.pietrzak@pollab.pl
2 Wiceprzewodnicząca Beata Witkowska Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
czł. nr 64
tel. 42 25 34 419
faks 42 25 34 490
bwitkowska@iw.lodz.pl
3 Sekretarz Katarzyna Janiak Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27
90-570 Łódź
czł. nr 836 
tel. 42 633 31 79
faks 42 633 31 82
katarzyna.janiak@uokik.gov.pl