Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcji wybrane w 2015 r.

LP Funkcja Reprezentant Instytucja, adres
1 Przewodnicząca Joanna Pietrzak Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27, 90-570 Łódź
czł. nr 836
tel. (42) 633 31 79, (42) 633 85 61
fax (42) 633 31 82
e-mail: joanna.pietrzak@uokik.gov.pl, j.pietrzak@pollab.pl
2 Zastępca Przewodniczącej Beata Witkowska Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
czł. nr 64
tel. (42) 25 34 419
fax (42) 25 34 490
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl
3 Sekretarz Katarzyna Janiak Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
czł. nr 836 
tel. (42) 633 31 79
fax (42) 633 31 82
e-mail: katarzyna.janiak@uokik.gov.pl