16.11.2018 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Żywności i Zdrowia

A A A

 Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe,

które odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. od godz. 10:30

w Warszawie, ul. Kłobucka 23A (budynek PCBC S.A.) sala 101

Temat spotkania:

Kierunki zmian normy PN EN ISO/IEC 17025:2018 i związane wymagania dla laboratoriów,
zwłaszcza w zakresie dokumentacji, podejścia procesowego i oceny ryzyka

Program spotkania:

  1. Rejestracja uczestników
  2. Otwarcie spotkania, przyjęcie programu
  3. Wykład: „Kierunki zmian w normie PN EN ISO/IEC 17025:2018 i związane wymagania dla laboratoriów badawczych”  – Anna Nurek
  4. Wykład: „Wymagania dotyczące procesów wg PN EN ISO/IEC 17025:2018” – Ewa Brykalska
  5. Przerwa – kawa, herbata
  6. Wykład Ocena ryzyka w laboratorium badawczym wg nowych wymagań” – Waldemar Korol
  7. Sprawy organizacyjne Sekcji – plan na rok 2019
  8. Podsumowanie, wolne wnioski, zakończenie spotkania

***

 Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 r., na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby)* oraz numer członkowski.

Udział w spotkaniu dla Członków Klubu - z uregulowanymi składkami członkowskimi za rok 2018 - bezpłatny!

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

* osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rejestracyjnymi w wysokości 70 zł netto.