28.12.2023r. - on line - Spotkanie Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu POLLAB

zaprasza na

Spotkanie szkoleniowe online w dniu 28.12.2023 r.

Temat szkolenia - „Metrologia prawna w działalności laboratoryjnej. Zarządzanie programami wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowego w laboratorium”.

A g e n d a

  • 8.30 - 9.20 Rejestracja uczestników on-line  
  • 9.20-9.30 Przywitanie uczestników 
  • 9.30 - 10.30 Prezentacja I wykładu nt. Metrologia prawna w działalności laboratoryjnej. Wykładowca: Andrzej Hantz
  • 10.30-10.40 Przerwa 
  • 10.40 - 12.40 Prezentacja II wykładu nt. Zarządzanie programami wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowego w laboratorium. Wykładowca: Andrzej Hantz. 
  • 12.40 - 12.50 Przerwa 
  • 12.50 - 13-30 Podsumowanie działalności Sekcji za 2023 r. i omówienie planów na 2024 r.  
  • około 13.30 Zakończenie spotkania

Członków Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego  Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 20.12.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 50 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB
  • 100 zł (netto) uczestnicy spoza Klubu oraz członkowie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi

Karta zgłoszenia