13.06.2019 r., Warszawa - spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska

A A A

Kolegium Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB zaprasza na spotkanie Sekcji
pt.
"Praktyka laboratoryjna", które odbędzie się

w dniu 13.06.2019 r. w Warszawie, ul. Techników 30, Centrum Konferencyjne Roko, sala nr 3

Program:

9:30 – 9:45

Rozpoczęcie spotkania, plany działalności sekcji w 2019 roku

Krzysztof Wołowiec

9:45 – 10:30

Możliwości wykorzystania przez laboratoria wyników uzyskanych w programach badania biegłości

dr hab. Sabina Żebrowska-Łucyk

10:30 – 11:15

Czynności metrologiczne w zakresie wyposażenia pomiarowego. Redefinicja jednostki kilograma

Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar

11:15 – 12:00

Pobieranie próbek ścieków – aspekty prawne, normatywy, praktyka

Michał Wyszomierski, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:00

Czynniki biologiczne w środowisku pracy

Elżbieta Siwek, MPWiK Sp. z o.o.

13:00 – 13:45

Wymagania techniczne i dotyczące produkcji materiałów odniesienia w normie PN-EN ISO 17034:2017-03 – doświadczenia Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

Katarzyna Więcek, CLPB Sp. z o.o.

13:45 – 14:00

Przerwa

14:00 – 14:30

Organizacja badań biegłości w praktyce

Krzysztof Jędrzejczyk, Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

14:30 – 15:00

Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy – mineralizacja w systemach otwartych

Edyta Szyszko, MSSpektrum

15:00 – 15:30

Forum dyskusyjne, zakończenie spotkania

15:30

Obiad

***

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019 r., na adres: sekretariat@pollab.pl  

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!