11.12.2023 r. - Warszawa - Spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska

A A A

Kolegium Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB
zaprasza na spotkanie w dn. 11.12.2023 r. – Warszawa
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36, Sala A piętro I

„Wyzwania i problemy badań laboratoryjnych w ochronie środowiska” 

09:30-10:15

Rejestracja uczestników spotkania

10:15-10:30

Michał Wyszomierski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Przywitanie, sprawy organizacyjne

10:30 - 11:00

Natalia Kluczkowska, Bank Gospodarstwa Krajowego „Rola sektora finansowego w zrównoważonym rozwoju – wykorzystanie badań środowiskowych w sektorze finansowym”

11:00 - 11:30

Marek Karwański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego „Elementy statystyki jako narzędzie sterowania jakością i wynikami badań

11:30 – 12:00

Jakub Cichoń, „Energopomiar” Sp. z o.o. „Pomiary składu i stężenia gazów składowiskowych – problematyka wyrażona w studium przypadków”

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:00

Michał Wyszomierski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy „Czy znormalizowane metody pobierania próbek wód podziemnych rzeczywiście dają nam wiarygodne wyniki?”

13:00 - 13:30

Monika Partyka, i2 Analytical Limited Sp. z o.o. "Sprawozdanie, a informacje związane z pobieraniem próbek"

13:30 – 14:00

Krzysztof Wołowiec, laboratoryjnie.pl "Walidacja metody pobierania próbek na przykładzie wód podziemnych"

14:00 – 14:30

Dyskusja, sprawy organizacyjne i plan działalności Sekcji Ochrony Środowiska na 2024 rok

Program spotkania:

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia      e-mailem w terminie do 01.12.2023 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa