30.11.2021 r. - Warszawa - Spotkanie Komisji ds. Auditorów

A A A

Z uwagi na prośby członków Klubu POLLAB została uruchomiona możliwość uczestniczenia w spotkaniu Komisji ds. Auditorów w dn. 30 listopada 2021 r. w formie online.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej dla uczestników online na adres: sekretariat@pollab.pl do dnia 26.11.2021 r. KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kolegium Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowo - wyborcze

w dn. 30.11.2021 r. – Warszawa (sala UW)

Doskonalenie skuteczności auditu wewnętrznego w kontekście zmieniających się wymagań 

Godz.

Program spotkania

10.15 – 10:55

Rejestracja uczestników

10:55

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Auditowanie procesu raportowania wyników realizacji działalności laboratoryjnej. 

Anna Trybuła

12:30 -13:00

Przerwa

13:00-14:30

Ryzyka w działalności laboratoryjnej – działania laboratorium
i ocena przez auditora wewnętrznego.

Joanna Tabara

14:30 – 15:00

Sprawozdanie z działalności Komisji i wybory Kolegium Komisji

15:00 – 15:15

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

***

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 19.11.2021 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer członkowski.
Z uwagi na pandemię COVID 19 ograniczona liczba miejsc. Maseczki obowiązkowe!

 

Udział dwóch przedstawicieli Członka Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB
z opłaconymi składkami za 2021 r. - bezpłatny.

Druga osoba w zależności od dostępności miejsc.

 

Kolejna osoba Członka Klubu POLLAB oraz osoby spoza Klubu POLLAB odpłatnie:

- 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
- 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu.

Uwaga: Osoby, które zgłoszą się na spotkanie i nie przyjadą zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł (netto).

Karta zgłoszeniowa