18.12.2018 r., Warszawa - spotkanie Komisji ds. Metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB

zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r.

Miejsce spotkania: Główny Urząd Miar; Warszawa, ul. Elektoralna 2, sala 105

Program spotkania

10:30 – 11.00

Rejestracja

11:00 – 11.05

Rozpoczęcie spotkania  

11:05 – 12:05

Metrologia po redefinicji układu SI – co się zmieni po 20 maja 2019r.?

dr inż. Paweł Fotowicz  – Główny Urząd Miar 

12:05 – 13:05

Wzorce z dziedziny akustyki i drgań w Głównym Urzędzie Miar. Wzorcowanie i sprawdzanie wybranych przyrządów stosowanych w pomiarach akustyki  i drgań.

dr inż. Danuta Dobrowolska  – Główny Urząd Miar 

13:05 – 13:35

Przerwa

13:35 – 14:35

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – spójność pomiarowa

Andrzej Hantz – Główny Urząd Miar 

14:35 – 15:00

Działalność Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB – sprawy bieżące, plany na rok 2019

Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii

15:00

Zakończenie spotkania

Zainteresowanych udziałem, Członków Klubu POLLAB, proszę o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2018 r., na adres: sekretariat@pollab.pl  

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!