17.01.2024 r. - online - spotkanie Sekcji Petrol-Gaz

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Petrol-Gaz Klubu POLLAB

zaprasza na

spotkanie szkoleniowe Sekcji Petrol-Gaz Klubu POLLAB

w dniu 17.01.2024

Temat szkolenia„Stwierdzania zgodności z wymaganiami oraz ich przedstawianie (w tym w ramach opinii i interpretacji) w sprawozdaniach z badań. Analiza i ocena ryzyka w odniesieniu do poziomu i częstości uczestnictwa w PT oraz ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami wyposażenia pomiarowego”

Miejsce: Spotkanie zdalne członków Sekcji Patrol-Gaz,
Kolegium Sekcji – PERN, Baza Paliw nr 22, 21-540 Małaszewicze

A g e n d a:

1. spotkanie otwierające  (Kolegium Sekcji Petrol-Gaz)  (10 min.) – 9.00 – 9.10

2. szkolenie (P. Jolanta Kowalczyk)  (1,5 godz.) – 9.10 – 10.40

3. przerwa      (10 min.) – 10.40 – 10.50

4. szkolenie (P. Jolanta Kowalczyk)  (1,5 godz.) – 10.50 – 12.20

5. przerwa      (40 min) – 12.20 – 13.00

6. szkolenie (P. Marzena Mazurowska)  (1,5 godz.) – 13.00 – 14.30

Członków Sekcji Petrol-Gaz Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie karty zgłoszeniowej e-mailem w terminie do 12.01.2024 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2023 r. - bezpłatny.

Istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 50 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB
  • 100 zł (netto) uczestnicy spoza Klubu oraz członkowie z nieuregulowanymi składkami członkowskimi

Karta zgłoszeniowa