24.10.2019 Spotkanie Komisji ds. Auditorów

A A A

Kolegium Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Komisji/Sekcji oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Komisji

pt. „Audit wewnętrzny skutecznym narzędziem w ocenie systemu zarządzania funkcjonującego wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”. 

które odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. w Warszawie w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 o godz. 11.00.

Godz.

Program spotkania

10.15 – 10:50

Rejestracja

10:50

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Elementy systemu zarządzania laboratorium ważne z punktu widzenia auditora wewnętrznego. Wnioski z auditów wewnętrznych.

Joanna Tabara

12:30 -13:00

Przerwa

13:00 – 14:30

Skuteczny audit wewnętrzny systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Katarzyna Szymańska

14:30 -15:10

Problemy laboratoriów UE w stosowaniu się do nowych wymagań. Stałe fundamenty systemu zarządzania laboratorium.

Andrzej Brzyski

15:10 – 15:15

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

***

Zainteresowanych członków Klubu POLLAB
proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 14.10.2019 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!