Zarząd Klubu POLLAB

A A A

ZARZĄD
KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB
VIII kadencja (04.03.2020 r. - 2024 r.)

LP

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt

1. Andrzej Brzyski
Prezes                       
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
nr czł. 294
tel. 22 76 14 640
kom. 609 494 521
fax. 76 14 641
a.brzyski@pollab.pl a.brzyski@wp.pl
 2. Ewa Bulska
Wiceprezes
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
nr czł. 834
tel. 22 5526522; 22 5526524
ebulska@chem.uw.edu.pl
3. Krystyna Krzyśko
Wiceprezes ds. finansowych
Instytut Metali Nieżelaznych
Ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
ul. Forteczna 12,
61-362 Poznań
nr czł. 59
kom. POLLAB 607 219 307
k_krzysko@wp.pl k.krzysko@pollab.pl
4.  Danuta Grzelka-Gajek Sekretarz
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
04-494 Warszawa
nr czł. 131
tel./fax. 261 851 434
d.gajek@pollab.pl
5.  Elżbieta Marciniak
Członek Zarządu
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Al. Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa
nr czł.  559
tel. (022) 601 24 85
fax. 601 55 56
6.  Anna Nurek
Członek Zarządu
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
Ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
nr czł. 321
tel. 22 606 38 59
fax. 849 04 26
anna.nurek@ibprs.pl

7.


 

Katarzyna Rajczakowska


Członek Zarządu
Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Grupa KGHM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin
nr czł.  461
tel. 76 746 99 17
fax. 76 746 99 07
k.rajczakowska@cbj.kghm.pl 
8. Roman Witkowski Członek Zarządu Instytut Energetyki
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa
nr czł.  84
tel.: 502 441 446
fax. 22 34 51 444
roman.witkowski@ien.com.pl
9. Ryszard Malesa

 

Członek Zarządu


 

Powołany z ramienia Stowarzyszenia Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

ryszard.malesa@wp.pl

tel: 691 461 016

Aktualności