Zarząd Klubu POLLAB

A A A

ZARZĄD
KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB
IX kadencja (14.03.2024 r. - 2028 r.)

LP

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt

1. Andrzej Hantz Prezes Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa
nr czł. 230
tel. 22 581 95 47
ah.pollab@interia.pl
 2. Ewa Bulska
Wiceprezes
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
nr czł. 834
tel. 22 5526522; 22 5526524
ebulska@chem.uw.edu.pl
3. Andrzej Brzyski Wiceprezes ds. finansowych Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
nr czł. 294
tel. 22 76 14 640
kom. 609 494 521
fax. 76 14 641
a.brzyski@pollab.pl a.brzyski@wp.pl
4. Marta Tytko
Sekretarz
Marta Tytko Outsourcing
Osiedle Kościuszkowskie 6/359
31-858 Kraków
nr czł. 1159
kom. 501 665 429
martatyt@wp.pl
5.  Katarzyna Kluska
Członek Zarządu
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
nr czł. 453
kom. 604 423 228
tel. 32 756 52 96 w. 44
kkluska@clpb.pl
6.  Elżbieta Marciniak
Członek Zarządu
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Al. Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa
nr czł.  559
tel. 22 601 24 85
fax. 601 55 56
7.  Anna Nurek
Członek Zarządu
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
nr czł. 321
tel. 22 606 38 59
fax. 849 04 26
anna.nurek@ibprs.pl
8. Joanna Pietrzak Członek Zarządu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratotium w Łodzi
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27
90-570 Łódź
nr czł. 836
tel. 42 633 31 79; 42 633 85 61
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl

9.


 

Katarzyna Rajczakowska


Członek Zarządu
Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. Grupa KGHM
ul. M. Skłodowskiej - Curie 62
59-301 Lubin
nr czł.  461
tel. 76 746 99 17
fax. 76 746 99 07
k.rajczakowska@cbj.kghm.pl 
10. Roman Witkowski Członek Zarządu Instytut Energetyki
Laboratorium Aparatury Pomiarowej
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa
nr czł.  84
tel.: 502 441 446
fax. 22 34 51 444
roman.witkowski@ien.com.pl
11. Krzysztof Wołowiec Członek Zarządu Laboratoryjnie.pl
ul. Barwinek 9/31
25-150 Kielce
nr czł.  1094
kom.: 500 074 479
info@laboratoryjnie.pl
12. Ryszard Malesa

 

Członek Zarządu


 

Powołany z ramienia Stowarzyszenia Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

ryszard.malesa@wp.pl

tel: 691 461 016

Aktualności