XXVII Sympozjum w Zakopanem 12-14.09.2022 r.

A A A

II tura 12-14.09.2022 r.

          Zakopane, ul. Droga Do Białego 3, Hotel Belvedere ****

 

PROGRAM SYMPOZJUM

Poniedziałek  -  12.09.2022 r.

16:00 – 19:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa). 

00:00 – 20:00

Uroczysta kolacja. Wręczenie Kryształowej Kolby.

 Wtorek  -  13.09.2022 r.

07:00 – 09:00

Śniadanie

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:20 

Powitanie uczestników Sympozjum.

Informacja o współpracy międzynarodowej.

SESJA I     09:20 – 11:30

09:20 – 10:00 

„Charakterystyki metod a potwierdzenie kompetencji w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych”

Przedstawiciel PCA

10:00 – 10:40 

Wdrożenie i utrzymanie elastycznego zakresu akredytacji
w laboratorium badawczym”

Katarzyna Rajczakowska

10:40 – 10:50 

Prezentacja firmy SIKA

10:50 – 11:30

„Skuteczność audytów wewnętrznych w laboratorium”

Anna Nurek

Przerwa kawowa 11:30 11:50

SESJA II     11:50 – 14:00

11:50 – 12:30

„Efektywne zarządzanie programem wzorcowań i sprawdzań wyposażenia pomiarowego w celu doskonalenia jego nadzoru i zachowania spójności pomiarowej”

Andrzej Hantz

12:30 – 13:10

Proces walidacji i weryfikacji metod badawczych - praktyczne przykłady”

Wojciech Hyk

13:10 – 13:20

Prezentacja firmy FOSS

13:20 – 14:00

„Niepewność pomiarów, wyniki PT/ILC a zasada podejmowania decyzji i stwierdzanie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem”

Ryszard Malesa

Przerwa obiadowa 14:00 16:00

SESJA  III     16:00 – 18:10

16:00 – 16:40

„Uczestnictwo w badaniach biegłości, analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC”

Katarzyna Głowania

16:40 - 16:50 Prezentacja firmy Mettler-Toledo

16:50 – 17:30

„Planowanie udziału w badaniach biegłości na podstawie analizy ryzyka i argumentów technicznych, jako element monitorowania ważności wyników”  

Marta Tytko

17:30 – 18:10

„Rola porównań międzylaboratoryjnych i certyfikowanych materiałów odniesienia w procesie doskonalenia”

Piotr Konieczka

Kolacja od 19:00

Środa  -  14.09.2022 r.

07:00 – 09:00 

Śniadanie

SESJA  IV     09:00 – 11:10

09:00 – 09:40

„Działania odnoszące się do ryzyk i szans.

Jak je identyfikować oraz skutecznie wykorzystać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium”

Katarzyna Szymańska

09:40 – 10:20

 

„Jednostki oceniające zgodność w pandemii. Czas próby”

Konrad Zawadzki

10:20

Podsumowanie XXVII Sympozjum.

 

Wykwaterowanie z pokoi hotelowych do 12:00

Obiad od 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

Karty uczestnictwa do pobrania: