Klub POLLAB

A A A

Szanowni Państwo,

Historia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB sięga lat dziewięćdziesiątych kiedy pod patronatem Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW) zawiązała się grupa osób, która rozumiała konieczność utworzenia wspólnej organizacji umożliwiającej zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewniającej wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych. Ta grupa przedstawicieli zainteresowanych potwierdzeniem kompetencji laboratoriów do badań, pozwalających na uzyskiwanie wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników wypracowała decyzję o utworzeniu wspólnej organizacji.

I løpet av levetiden tar du sannsynligvis mer enn 1232 tabletter - og det er bare reseptbelagte medisiner. Få fakta om generisk viagra og andre orale ereksjonsmedisiner. Opprett en konto eller logg inn for å administrere din reseptbelagte medisinhistorikk, oppdatere reseptinformasjon, planlegge et påfyll og mer.

W dniu 3 grudnia 1991 roku na spotkaniu 82 przedstawicieli podjęto uchwałę o utworzeniu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Prezesem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB został Pan Jan Leszczyński.

Obecnie Prezesem Klubu POLLAB jest Pan Andrzej Brzyski

Klub POLLAB jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją :

  • dobrowolną i niezależną,
  • integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość,
  • wspierającą system oceny zgodności,
  • otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną.

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

Klub POLLAB zrzesza ponad 500 członków rzeczywistych.

Cele Klubu przyjęte i określone w Regulaminie są realizowane poprzez różne formy działania:

  • organizowanie sympozjów Klubu, konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych,
  • pozyskiwanie i publikowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wydawanie Biuletynów,
  • promocja doświadczeń członków Klubu,
  • czynne uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania członków Klubu (EUROLAB, EURACHEM, IECEE-CB, ILAC, EA, IAF, itp.) i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy wśród członków Klubu.

Klub POLLAB jest członkiem stowarzyszonym :

  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych EURACHEM - od 24 maja 2000 r.
  • Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB - od 19 marca 2004 r.

Działalność branżowa to praca w sekcjach/komisjach, gdzie organizowane są merytoryczne spotkania o profilu szkoleniowym oraz prowadzone, tak ważne przy ocenie kompetencji, porównania międzylaboratoryjne. W ramach Klubu działa Komisja ds. auditów, Komisja ds. metrologii oraz Sekcje: Badań materiałowych, Chemiczna (POLLAB – CHEM) członek EURACHEM, Laboratoriów budowlanych, Laboratoriów wzorcujących, Maszyn, urządzeń i środków transportu, PETROL-GAZ, Przemysłu tekstylnego i skórzanego, Ochrony środowiska, Żywności i zdrowia.

Klub POLLAB prowadzi również działalność wydawniczą, tłumacząc i publikując np. zagraniczne poradniki. więcej »

Serdecznie zapraszamy do członkowstwa w Klubie POLLAB !