Komisja Rewizyjna Klubu POLLAB

A A A

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

IX kadencja (14.03.2024 r. - 2028 r.) 

 

LP

Imię
i nazwisko
Funkcja Instytucja, adres e-mail
1. Marcin Łandwijt
 Przewodniczący

Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański, Laboratorium Badawcze
ul. Długa 15, 25-650 Kielce
czł. nr 1153

m.landwijt@hpe.pl
2

Maria Bebejewska

Wiceprzewodnicząca

LabStand Sp. z o.o. Laboratorium Wzorcujące
ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań
czł. nr 540


labstand@labstand.com.pl

 

3. Paulina Mętrak
 Sekretarz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - PIB   ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów
czł. nr 101

pmetrak@cnbop.pl