Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego

A A A

Kolegium Sekcj wybrane w dniu 17.12.2021 r. Kadencja do 17.12.2025 r.

Dans les pharmacies françaises éprouvées, les hommes peuvent désormais acheter du Viagra générique sans ordonnance piluleacheterpour lutter contre l'impuissance. Informez-vous sur le Viagra (sildénafil), la posologie, l'utilisation appropriée et ce que vous devez savoir avant de commencer le traitement.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

1 Przewodnicząca Joanna Pietrzak Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19/27
90-570 Łódź
czł. nr 836
tel. 42 633 31 79; 42 633 85 61
faks 42 633 31 82
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl, j.pietrzak@pollab.pl
2 Wiceprzewodnicząca Beata Witkowska Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
czł. nr 64
tel. 42 25 34 419
faks 42 25 34 490
bwitkowska@iw.lodz.pl
3 Sekretarz Emila Sałuda
Krajewski Laboratorium
ul. Nadbzurzańska 19
99-400 Łowicz
czł. nr 961
tel. 502 175 338
esaluda@krajewski.com.pl