XXVIII Sympozjum 2023 - Zakopane

A A A

XXVIII SYMPOZJUM KLUBU POLLAB
p.t. "Walidacja i weryfikacja jako narzędzia potwierdzenia ważności wyników"

II tura: 18-20 września 2023 r. Zakopane, ul. Droga Do Białego 3, Hotel Belvedere ****

PROGRAM SYMPOZJUM ZAKOPANE

Poniedziałek  -  18.09.2023 r.

16:00 – 19:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

20:00

Uroczysta kolacja. Wręczenie Kryształowej Kolby.

Wtorek  -  19.09.2023 r.

07:00 – 09:00

Śniadanie

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

09:00 – 09:20 

Powitanie uczestników Sympozjum.

SESJA I     09:20 – 11:30

09:20 – 10:00 

"Walidacja i weryfikacja metod w działalności laboratoriów. Kiedy walidujemy, a kiedy weryfikujemy metody – praktyka akredytowanych laboratoriów"  Przedstawiciel PCA

10:00 – 10:40 

Walidacja w obszarze regulowanym na przykładzie badania pozostałości pestycydów”   Ewa Bulska, Andrzej Gawor, Eliza Kurek

10:40 – 10:50 

Prezentacja firmy Radwag

10:50 – 11:30

„Krytyczne punkty procesu walidacji, czyli jak prawidłowo zaplanować i wykonać eksperyment w laboratorium”   Marta Tytko

Przerwa kawowa 11:30 12:00  

SESJA II     12:00 – 13:30

12:00 – 12:40 

„Praktyczne kryteria oceny wskaźników walidacji/weryfikacji metod badawczych”   Wojciech Hyk

12:40 – 12:50 

Prezentacja firmy Altium International Sp. z o.o.

12:50 – 13:30 

„Narzędzia statystyczne stosowane w procesie walidacji”   Piotr Konieczka 

Obiad godz. 13:30

Przerwa 13:30 16:00

SESJA  III     16:00 – 18:10

16:00 – 16:40 

„Weryfikacja spełnienia wyspecyfikowanych wymagań wyposażenia pomiarowego przed jego włączeniem do użytkowania w odniesieniu do   wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”   Andrzej Hantz

16:40 - 16:50 Prezentacja firmy Technolutions Sp. z o.o.

16:50 – 17:30 

„Parametry walidacyjne i odpowiednie podejście do zdefiniowanych potrzeb analitycznych na przykładzie wybranych zagadnień produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia”  Tadeusz Gorewoda

od godz. 19:30 Kolacja w Karczmie "BIAŁY POTOK" ul. Droga do Białego 7

Środa  -  20.09.2023 r.

07:00 – 09:00 

Śniadanie

SESJA IV     09:00 – 10:00

09:00 – 09:40

„Walidacja metod pobierania próbek - czy to ma sens?”   Krzysztof Wołowiec

09:40 - 09:50 Prezentacja firmy Mettler-Toledo Sp. z o.o.

09:50 – 10:30

„Problemy laboratorium w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych”  Iwona Madejska 

10:30

Podsumowanie XXVIII Sympozjum.

Wykwaterowanie z pokoi hotelowych do 12:00

Obiad od 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Termin przesyłania zgłoszeń na II turę w Zakopanem: do 08.09.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona

Karta zgłoszeniowa dla uczestników [pobierz] oraz dla wystawców [pobierz]

Płatność na podstawie faktury przekazanej uczestnikom podczas rejestracji, termin zapłaty: 14 dni