Komisja ds. metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB (wybory z dnia 20.12.2016 r. ). Kadencja do 20.12.2020 r.,przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

 1 Przewodniczący Andrzej Hantz Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa
nr czł. 230
tel. 22 581 90 04
a.hantz@pollab.pl
2 Wiceprzewodniczący Piotr Olaszek Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Mostów
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
nr czł. 526
tel. 22 390 02 85; 22 675 49 83
polaszek@ibdim.edu.pl
 3
Sekretarz Agnieszka Żukowska
RADWAG Wagi Elektroniczne
Witol Lewandowski
ul. Bracka 28
26-600 Radom
nr czł. 767
tel. kom 795 575 976
a.zukowska@radwag.pl
 4 Członek Małgorzata Kucińska
Instytut Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

nr czł. 159
tel. 22 47 31 542

mkucinska@ikolej.pl
5
Członek Wojciech Wiśniewski
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

nr czł. 230
tel. 22 581 92 16
w.wisniewski@gum.gov.pl