Sekcja Żywności i Zdrowia

A A A

Kadencja Kolegium Sekcji do dnia 12.11.2017 r.,przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja

1 Przewodniczący Waldemar Korol Instytut Zootechniki -PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
ul. Chmielna 2
20-079 Lublin
nr czł. 176
tel. 81 743 63 49
korol@clpp.lublin.pl
2 Zastępca
Przewodniczącego
Ewa Brykalska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, 
Dział Laboratoryjny

ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
nr czł. 502
tel. 77 44 26 970 lub 946
ewabrykalska@wsseopole.pl
3 Sekretarz Anna Nurek Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
nr czł. 321
tel. 22 606 38 59
nurek@ibprs.pl
4 Członek Kolegium
Halina Such Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno
nr czł. 603
tel. 13 432-59-23
krosno.zhw@wetgiw.gov.pl
5 Członek Kolegium
Robert Gąsior Instytut Zootechniki
Centralne Laboratorium
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
nr czł. 606
tel. 12 258 83 54
robertgasior@poczta.onet.pl