Informujemy o organizacji innych PT/ILC

A A A

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w 2022 roku.

RUNDA I

PROGRAM

OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI

TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

18.01.2022

25.01.2022

PT-EH-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

18.01.2022

25.01.2022

PT-OS-01A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.

19.01.2022

26.01.2022

PT-DR-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.

19.01.2022

26.01.2022

PT-M-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy

20.01.2022

27.01.2022

PT-P-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

21.01.2022

28.01.2022

PT-G-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

20.01.2022

27.01.2022

PT-ORG-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych.

21.01.2022

28.01.2022

RUNDA II

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

29.03.2022

05.04.2022

PT-EH-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

29.03.2022

05.04.2022

PT-OS-01A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.

30.03.2022

06.04.2022

PT-DR-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.

30.03.2022

06.04.2022

PT-M-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy

31.03.2022

07.04.2022

PT-P-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

01.04.2022

08.04.2022

PT-G-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

31.03.2022

07.04.2022

PT-ORG-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych.

01.04.2022

08.04.2022

RUNDA III

PT-H-01 A

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

27.09.2022

04.10.2022

PT-EH-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

27.09.2022

04.10.2022

PT-OS-01A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.

28.09.2022

05.10.2022

PT-DR-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.

28.09.2022

05.10.2022

PT-M-01 A

 

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy

29.09.2022

06.10.2022

PT-P-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

30.09.2022

07.10.2022

PT-G-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

29.09.2022

06.10.2022

PT-ORG-01WN

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza do oznaczania zawartości substancji organicznych.

29.09.2022

07.10.2022

A Program objęty akredytacją PT 010

WN Program nieakredytowany, objęty systemem zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia na badania biegłości, programów i konspektów znajdziecie Państwo na naszej witrynie internetowej www.oikoslab.pl

 

Kontakt mailowy: szkolenia@oikoslab.pl

Kontakt telefoniczny: 71 311 43 04

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. - Dział Badań Biegłości jako doświadczony, rzetelny i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programie INDUSTRY, ENVIRON, SAMPLING, CONSTRUCTION. Dzięki tym programom mogą Państwo sprawdzić i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Program INDUSTRY

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007:

PROGRAM INDUSTRY 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania sprawozdania 

6.1/IND/22

Kruszywo

Odporność na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles

12-08-2022 r.

14-09-2022 r.

07-10-2022 r.

18-11-2022 r.

7.1/IND/22

Kruszywo

Odporność na ścieranie (mikro-Deval)

12-08-2022 r.

14-09-2022 r.

07-10-2022 r.

18-11-2022 r.

8.1/IND/22

Kamień naturalny

Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym

26-08-2022 r.

12-10-2022 r.

10-11-2022 r.

02-12-2022 r.

 

Program ENVIRON

realizowany zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007

PROGRAM ENVIRON 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników 

Termin rozesłania raportu końcowego 

1.2/ENV/22

Woda do spożycia

pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa

31-08-2022 r.

21-09-2022 r.

05-10-2022 r.

18-11-2022 r.

 

Program SAMPLING

–  rundy 1.2/SMP/22, 2.2/SMP/22 realizowane zgodnie z posiadanym Zakresem Akredytacji Nr PT 007

PROGRAM SAMPLING 

Symbol rundy 

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
 

metoda badań) 

Obiekt badań 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data poboru próbek 

Termin rozesłania sprawozdania 

8.1/SMP/22

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Gleby

19-08-2022 r.

06-09-2022 r.

21-10-2022 r.

9.1/SMP/22

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda na pływalni

19-08-2022 r.

07-09-2022 r.

21-10-2022 r.

10.1/SMP/22

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda na pływalni

19-08-2022 r.

07-09-2022 r.

21-10-2022 r.

11.1/SMP/22

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Odpady

06-09-2022 r.

27-09-2022 r.

04-11-2022 r.

12.1/SMP/22

Badanie właściwości fizycznych i chemicznych

Biogaz

23-09-2022 r.

05-10-2022 r.

18-11-2022 r.

1.2/SMP/22

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych

Woda do spożycia

11-10-2022 r.

25-10-2022 r.

02-12-2022 r.

2.2/SMP/22

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Woda do spożycia

11-10-2022 r.

25-10-2022 r.

02-12-2022 r.

 

Program CONSTRUCTION: 

PROGRAM CONSTRUCTION 

Symbol rundy 

Obiekt badań 

Wyznaczane wielkości 

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Data dystrybucji próbek  

Termin raportowania wyników

Termin rozesłania raportu końcowego

6.1/CONS/22

Grunt

Analiza sitowa

24-06-2022 r.

26-07-2022 r.

26-08-2022 r.

09-09-2022 r.

7.1/CONS/22

Grunt

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

24-06-2022 r.

26-07-2022 r.

26-08-2022 r.

16-09-2022 r.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty można znaleźć na stronie internetowej:

https://pgkielce.pl/badania-bieglosci

lub skontaktować się z Działem Badań Biegłości:

e-mail: info@badaniabieglosci.pl 

tel: 41 3651013

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 


Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:


Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003


Program: PALIWA STAŁE PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 102(Wk.1)PS (próbka analityczna 0,2 mm): zgłoszenia do 4 lutego 2022 r., raport – 18 marca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

Runda 103(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 18 marca 2022 r., raport – 13 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 104(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 17 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 105(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 26 sierpnia 2022 r., raport – 14 października 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 106(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 10 listopada 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 107(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 108(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 109(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 10 listopada 2022 r., raport – 27 grudnia 2022 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 65(G.3)ŚR (próbki gazu koksowniczego pobrane do worków Tedlar lub pipet szklanych): zgłoszenia do 18 lutego 2022 r., raport – 25 marca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

Runda 66(WWA.2)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 25 lutego 2022 r., raport – 15 kwietnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

Runda 67(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 25 marca 2022 r., raport – 20 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

Runda 68(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 24 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 69(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 70(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 71(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 72(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

Runda 73(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 28 października 2022 r., raport – 30 listopada 2022 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 26(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01): zgłoszenia do 11 marca 2022 r., raport – 29 kwietnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 27(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10, w tym: 03 01 01, 03 01 05; 03 03 01): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 29 lipca 2022 r.

Runda 28(Os.1)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05) : zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.

Runda 29(Os.2)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05) : zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

Runda 30(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; (z grupy odpadów o kodzie: 17 05 04): zgłoszenia do 8 kwietnia 2022 r., raport – 30 września 2022 r.


Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 30(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 21 lutego 2022 r., raport – 1 kwietnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

Runda 31(Wr)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:

Runda 32(Wj)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

Runda 33(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 1 lipca 2022 r., raport – 19 sierpnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 34(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 7 października 2022 r., raport – 18 listopada 2022 r.

 

Programy PT nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

 

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 22(G)PP-NA (pobieranie próbki gazowej): zgłoszenia do 4 lutego 2022 r., raport – 25 lutego 2022 r.

Runda 23(Sc)PP-NA (ścieki): zgłoszenia do 11 lutego 2022 r., raport – 11 marca 2022 r.

 

Organizator badań biegłości utrzymuje zakres, który jest kombinacją zakresu stałego i zakresu elastycznego.

Organizator badań biegłości ma możliwość reagowania np. na potrzeby Klientów/Uczestników poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań w ramach określonych granic zakresu elastycznego

Organizator PT akredytowany w zakresie elastycznym ma możliwość w określonych w zakresie akredytacji granicach (bez wcześniejszego informowania PCA):

- dodawania obiektów badań biegłości, w ramach grupy obiektów,

- dodawania wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów/grupy obiektów badań biegłości.

Zakres akredytacji PT 003 i Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji PT 003 jest udostępniona na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o. w zakładce Systemy zarządzania

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl