Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30 / Sala Konferencyjna Klubu POLLAB Instytut Energetyki ul. Mory 8)

Zapraszamy na szkolenia:

  Terminy
    Temat Wykładowca
Informacje szczegółowe
 

23.02.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

26.02.2024

online

    Analiza niezgodności i spostrzeżeń - umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem ryzyka Iwona Madejska 

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

01.03.2024

online lub stacjonarnie

   

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie)
uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się
więcej osób

 

Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa (online)

karta zgłoszeniowa (stacjonarnie)
 

08.03.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

11.03.2024

online

    Uprawnienie a upoważnienie personelu laboratorium badawczego. Ustalenie wymagań kompetencyjnych oraz formułowanie zakresu obowiązków Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

22.03.2024

online

 

    Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

25.03.2024

online

    Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium  Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

26.03.2024

online


    Analiza ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ryzyk w odniesieniu do poziomu i częstości badań PT Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

04.04.2024

online

    Podstawy metrologii w laboratorium Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

05.04.2024

online

    Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Andrzej Hantz

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

09.04.2024

stacjonarnie

    Jak przygotować się do audytu? Szkolenie doskonalące dla pracowników laboratoriów posiadających wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

09.04.2024

online

    Walidacja i weryfikacja metod badawczych w ujęciu procesowym. Wojciech Hyk  

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

10.04.2024

online

    Warsztaty doskonalące kompetencje audytorów wewnętrznych - praktyczne ćwiczenia identyfikacji niezgodności Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

15.04.2024

online

    Karty kontrolne - skuteczne narzędzie monitorowania ważności wyników. Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji.   Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

19.04.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

22.04.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

23.04.2024

online

    System zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 pkt 8 - wdrażanie systemu dla początkujących Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

26.04.2024

online

    Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17043 na podstawie angielskiej wersji PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

10.05.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

27.05.2024

online

    Analiza niezgodności i spostrzeżeń - umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem ryzyka Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

03.06.2024

online

    Praktyczne wdrożenie zakresu elastycznego w laboratorium badawczym Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

04.06.2024

online lub stacjonarnie

   

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Trudne decyzje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie)
uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się
więcej osób

 

Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa (online)

karta zgłoszeniowa (stacjonarnie)
 

06.06.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

10.06.2024

online

    Ciągłość działalności laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania.
Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

14.06.2024

online

    Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17043 na podstawie angielskiej wersji PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

17.06.2024

online

    Kryteria procesu potwierdzania ważności wyników - ustalanie, analiza i reakcja na wyniki niezgodne z wymaganiami.
Iwona Madejska

 szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

 

06.09.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

20.09.2024

online

    Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

18.10.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 

Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

28.10.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty. Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

15.11.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

18.11.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

13.12.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

 

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)