Szkolenia

A A A

SZKOLENIA KLUBU POLLAB
(lokalizacja: Warszawa, HOTEL ROKO ul. Mikołajska 2 / Centrum Konferencyjne ROKO ul. Techników 30 / Sala Konferencyjna Klubu POLLAB Instytut Energetyki ul. Mory 8)

Zapraszamy na szkolenia:

  Terminy
    Temat Wykładowca
Informacje szczegółowe
 

27.06.2024

online

   

Zarządzanie ryzykiem (zagrożeniami i szansami) w laboratorium zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018-02

Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

27.08.2024

online

    Analiza ryzyka w odniesieniu do częstości i poziomu udziału w PT oraz wyznaczania czasookresów pomiędzy wzorcowaniami.Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 17025:2018-02 oraz aktualnych DA-05,DA-06 Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

02.09.2024

online

    PERSONEL-wymagania dotyczące kompetencji, upoważniania, uprawnień oraz nadzoru i monitorowania Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

06.09.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

20.09.2024

online

    Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

07.10.2024

online

    Niezgodności, prace niezgodne z wymaganiami, odstepstwa-realizacja w praktyce laboratoryjnej Marta Tytko 

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa 
 

09.10.2024

online lub stacjonarnie


   

Szkolenie doskonalące dla pracowników laboratoriów posiadających wdrożony system zarządzania wg normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie) uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się więcej osób.

Radosław Keller 

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa online

karta zgłoszeniowa stacjonarne

 

11.10.2024

online

    Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

14.10.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem (zagrożeniami i szansami) w laboratorium zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

16.10.2024

online lub stacjonarnie

   

Droga do akredytacji PCA

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie) uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się więcej osób.

Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa online

karta zgłoszeniowa stacjonarne
 

18.10.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 

Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

21.10.2024

online

    Małe porównania międzylaboratoryjne-organizacja, opracowanie i interpretacja wyników Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

23.10.2024

online

    Nabywanie towarów i usług. Wymagania ogólne i szczegółowe w procesie.  Marta Tytko 

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

 

25.10.2024

online

    Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17043 na podstawie angielskiej wersji PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

28.10.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem. Warsztaty. Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

13.11.2024

online lub stacjonarnie

   

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie) uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się więcej osób.

Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa online

karta zgłoszeniowa stacjonarne
 

15.11.2024

online

    Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

18.11.2024

online

    Zarządzanie ryzykiem (zagrożeniami i szansami) w laboratorium zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018-02 Marek Sawicki

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

19.11.2024

online

    Praktyczne zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji na przykładzie badań miokrobiologicznych i fizykochemicznych badań próbek żywności i wody. Marta Tytko

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

20.11.2024

online lub stacjonarnie

   

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych.Trudne decyxje podczas oceny dowodów spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia (online czy stacjonarnie) uzależniona jest od tego, na którą z nich zgłosi się więcej osób.


Radosław Keller

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa online

karta zgłoszeniowa stacjonarne
 

25.11.2024

online

    Karty kontrolne-skuteczne narzędzie monotorowania ważności wyników. Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji Iwona Madejska

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa
 

13.12.2024

online

    Audyt wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08 
Ryszard Malesa

szczegóły szkolenia

karta zgłoszeniowa

Informacja dotycząca cen szkoleń znajduje się w kartach zgłoszenia

 

Układy godzinowe szkoleń: 

1-dniowe [pobierz]
2-dniowe [pobierz]

Oświadczenie uprawniające do zwolnionej stawki VAT [wzór]

Kontakt:

kom. 607 525 282
szkolenia@pollab.pl

***
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników (10)/(15)