XXVIII Sympozjum 2023 - Ustka

A A A

XXVIII SYMPOZJUM KLUBU POLLAB
p.t. "Walidacja i weryfikacja jako narzędzia potwierdzenia ważności wyników"

I tura: 15-17 maja 2023 r. Ustka, Hotel Grand Lubicz *****

PROGRAM SYMPOZJUM USTKA

Poniedziałek  -  15.05.2023 r.

16:00 – 19:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

20:00

Uroczysta kolacja

Wtorek  -  16.05.2023 r.

07:00 – 09:00

Śniadanie

08:00 – 09:00

Rejestracja uczestników (Recepcja hotelowa)

09:00 – 09:20 

Powitanie uczestników Sympozjum. Wystąpienie zaproszonych gości.

SESJA I     09:20 – 11:30

09:20 – 10:00 

"Walidacja i weryfikacja metod w działalności laboratoriów. Kiedy walidujemy, a kiedy weryfikujemy metody – praktyka akredytowanych laboratoriów"  Przedstawiciel PCA

10:00 – 10:40 

Walidacja w obszarze regulowanym na przykładzie badania pozostałości pestycydów”   Ewa Bulska, Andrzej Gawor, Eliza Kurek

10:40 – 10:50 

Prezentacja firmy

10:50 – 11:30

„Krytyczne punkty procesu walidacji, czyli jak prawidłowo zaplanować i wykonać eksperyment w laboratorium”   Marta Tytko

Przerwa kawowa 11:30 12:00  

SESJA II     12:00 – 13:30

12:00 – 12:40 

„Praktyczne kryteria oceny wskaźników walidacji/weryfikacji metod badawczych”   Wojciech Hyk

12:40 – 12:50 

Prezentacja firmy

12:50 – 13:30 

„Narzędzia statystyczne stosowane w procesie walidacji”   Piotr Konieczka 

Obiad godz. 13:30

Przerwa 13:30 16:00

SESJA  III     16:00 – 18:10

16:00 – 16:40 

„Weryfikacja spełnienia wyspecyfikowanych wymagań wyposażenia pomiarowego przed jego włączeniem do użytkowania w odniesieniu do   wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”   Andrzej Hantz

16:40 – 17:20 

„Parametry walidacyjne i odpowiednie podejście do zdefiniowanych potrzeb analitycznych na przykładzie wybranych zagadnień produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia”  Tadeusz Gorewoda

17:20 – 18:00

„Walidacja metod pobierania próbek - czy to ma sens?”   Krzysztof Wołowiec 

Kolacja od 19:00  

Środa  -  17.05.2023 r.

07:00 – 09:00 

Śniadanie

SESJA  IV     09:00 – 10:00

09:00 – 09:40

„Problemy laboratorium w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych”   Iwona Madejska 

09:40

Podsumowanie XXVIII Sympozjum.

Wykwaterowanie z pokoi hotelowych do 12:00

Obiad od 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie

 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Termin przesyłania zgłoszeń na I turę w Zakopanem: do 30.04.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona

Karta zgłoszeniowa dla uczestników [pobierz] oraz dla wystawców [pobierz]

Płatność na podstawie faktury przekazanej uczestnikom podczas rejestracji, termin zapłaty: 14 dni