Sekcja Elektryczno - Mechaniczna i Środków Transportu

A A A

Kadencja Kolegium Sekcji do 01.2020 r.,przedłużona uchwałą Zarządu do 31.12.2021 r.
Kontakt e-mail do Sekcji EMiST: sekcjaemst@pollab.pl

LP

Funkcja

Reprezentant

Instytucja, adres

Przewodniczący Henryk Dębski

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

e-mail: henryk.debski@bosmal.com.pl

2 Wiceprzewodniczący Andrzej Klimowicz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

ul. M.Kasprzaka 25B, 01-224 Warszawa

e-mail: andrzej.klimowicz@pgnig.pl

3 Sekretarz Mirosław Chłosta

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

e-mail: m.chlosta@imbigs.pl

4 Członek Przemysław Sul

Instytut Energetyki

ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

5 Członek Agata Kobylańska

Instytut Energetyki

ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa