02.12.2021 r. - Warszawa - Spotkanie Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM/EURACHEM-PL

A A A

ZAPROSZENIE

Kolegium Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL zaprasza na zebranie szkoleniowe połączone z wyborami kolegium Sekcji na kolejną kadencję.

Tytuł szkolenia: „Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium badawczym”

Termin spotkania: 02 grudnia 2021 r. w godzinach 10:50 – 15:30.

Miejsce spotkania: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul Żwirki i Wigury 101.

Forma spotkania: na miejscu

Proponowany program spotkania:

Godz.

Program spotkania

10.20 – 10:50

Rejestracja

 

Część I

10:50 – 11:00

Otwarcie spotkania

11:00 – 12:30

Wykład: "Doskonalenie pobierania próbek ścieków w ramach wdrożenia wymagań nowego wydania normy ISO 5667-10"

Joanna Tabara

12:30 – 13:10

Przerwa

13:10 – 14.00

Wykład: „Znaczenie porozumień krajowych, regionalnych i międzynarodowych w akredytowanej działalności laboratoriów badawczych.”

Joanna Skrzypczak – PCA

14:00 – 14:10

Dyskusja dotycząca omawianych tematów.

Wymagania PCA w zakresie przedstawiania wyników badań.”

Andrzej Brzyski

14.10 – 14.20

Aktualne działania EUROLAB i EURACHEM

Ewa Bulska

14:20 – 14:30

Przerwa

14:30 – 15:30

Część II – dla członków sekcji

Sprawozdanie z działalności.

Wybory kolegium sekcji na lata 2021-2025

 

Sprawozdanie z działalności - Przewodniczący Sekcji – Andrzej Brzyski 

1)     Informacja dot. badań biegłości prowadzonych w Sekcji w 2020 r. oraz
w latach 2017-2021.
2)     Omówienie pracy Sekcji za kadencję 2017 – 2021.

 

Wybory kolegium sekcji na lata 2021-2025

1)     Wybór komisji skrutacyjnej.
2)     Zgłoszenie kandydatów.
3)     Wybory
4)     Ogłoszenie wyników

 

Propozycja planu pracy Sekcji na 2022 rok (oczekujemy propozycji do planu w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, seminariów i spotkań Sekcji). 

15:30

Wolne wnioski i zakończenie spotkania

Członków Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL Klubu POLLAB oraz członków innych sekcji Klubu POLLAB zainteresowanych udziałem proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 22.11.2021 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (maksymalnie 2 osoby) oraz numer członkowski.

Udział dwóch przedstawicieli Sekcji Laboratoriów Chemicznych POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2021 r. - bezpłatny.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji. Maseczki obowiązkowe!

Karta zgłoszeniowa

Przewodniczący Sekcji
/ - / Andrzej Brzyski