11.06.2021 - online - Spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących

A A A

Sekcja Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie Sekcji

pt.: ”Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium  wg. ISO 17025:2018-02”

które odbędzie się w dniu 11.06.2021 r. o godz 11:00 online zgodnie z załączonym programem spotkania

Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy oraz wyborczy.

Harmonogram spotkania:

10:45 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15 

Powitanie, plan działalności sekcji w bieżącym roku, sprawy organizacyjne – Mariusz Borkowski

11:15 – 12:00 

Zasady podejmowania decyzji i ocena zgodności – Ryszard Malesa 

12:00 – 12:45

Kiedy, gdzie i po co podejmujemy działania odnoszące się do ryzyk i szans – Katarzyna Szymańska

12:45 – 13:00 

Przerwa 15 min.

13:00 – 13:45 

Cyberbezpieczeństwo w działalności Laboratorium – Zbigniew Śnieg

13:45 – 14:15 

Wybory do Kolegium Sekcji Laboratoriów Wzorcujących – Mariusz Borkowski

W ramach każdej prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 31.05.2021 r. na adres: sekretariat@pollab.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Liczba miejsc ograniczona (200 miejsc), pierwszeństwo zgłoszeń posiada Członek rzeczywisty z opłaconymi składkami zapisany do Laboratoriów Wzorcujących, następnie pozostali zainteresowani wg. kolejności zgłoszeń.