05-06.10.2023 r. - Wieliczka - Spotkanie Sekcji Badań Materiałowych

A A A

Kolegium
SEKCJI BADAŃ MATERIAŁOWYCH
Klubu POLLAB,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

zapraszają na ZEBRANIE Sekcji Badań Materiałowych Klubu POLLAB ze szkoleniem o następującej tematyce:

WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM METALI LEKKICH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

5-6 Październik 2023 r.
SKAWINA/WIELICZKA

Program zebrania-szkolenia
SEKCJI BADAŃ MATERIAŁOWYCH KLUBU POLLAB

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie, 5-6.10.2023 r.

5 październik 2023 – czwartek

 

8.00 - 9.00

Rejestracja Uczestników w VANTA Business Center (https://goo.gl/maps/StarzjWbDWgb8HEw9)

9.00 - 9.15

Otwarcie zebrania:

 

 

Aleksandra Krawczyk – Przewodnicząca Kolegium Sekcji Badań Materiałowych Klubu POLLAB

 

Andrzej Kłyszewski

- Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN Oddział w Skawinie

9.15 – 12.00

1. Struktura i działalność Centrum Metali Lekkich – dr inż. Bartłomiej Płonka Dyrektor Centrum Metali Lekkich

 

2. Potencjał badawczy i technologiczny Laboratoriów Centrum Metali Lekkich

 

• Laboratorium Odlewnictwa i Konstrukcji Urządzeń - dr inż. Bogusław Augustyn

 

• Laboratorium Przeróbki Plastycznej – mgr inż. Krzysztof Remsak

 

• Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni – dr inż. Marek Nowak

 

• Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych – dr inż. Wojciech Szymański

 

Prezentacja aparatury i urządzeń Centrum Metali Lekkich

12.30

Lunch i przejazd do Hotelu Lenart w Wieliczce (https://goo.gl/maps/uorurvQLeJuB1UZv5)

15.00-18.00

Warsztaty:
Sól jako powszechny czynnik korozyjny na powierzchni i w głębi.

19.00

Powrót do Hotelu

20.00

Kolacja

6 październik 2023 – piątek

7.30 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 12.00

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Badań Materiałowych;

 

1.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Kolegium Sekcji Badań

 

Materiałowych z działalności Kolegium i Sekcji za lata 2019-2023.

 

1.2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Kolegium Sekcji

 

1.3. Wybory nowych członków Kolegium Sekcji

 

1.4. Plan działalności na rok 2024

11.45-12.00

Zakończenie zebrania

13.00

Obiad i wyjazd uczestników

KARTA ZGŁOSZENIOWA