19.12.2019 r., Warszawa - spotkanie Komisji ds. Metrologii

A A A

Kolegium Komisji ds. Metrologii uprzejmie zaprasza przedstawicieli Członków Sekcji/Komisji oraz inne zainteresowane osoby na jednodniowe spotkanie Komisji

wg programu spotkania

które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. w Warszawie, Główny Urząd Miar; Warszawa, ul. Elektoralna 2, sala 105, rozpoczęcie - godz. 10:30

10:30 – 11.00

Rejestracja

11:00 – 11.05

Rozpoczęcie spotkania

Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 

11:05 – 12:05

Wykład :Dokument JCGM 100:2008 Ewaluacja danych pomiarowych; Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru – nowe wydane w j. polskim.  

- dr inż. Paweł Fotowicz  – Główny Urząd Miar

12:05 – 13:05

Wykład : Wzorce z dziedziny czasu i częstotliwości w Głównym Urzędzie Miar. Wzorcowanie i sprawdzanie wybranych przyrządów stosowanych

w pomiarach czasu i częstotliwości. - Łukasz Czerski  – Główny Urząd Miar

13:05 – 13:45

Przerwa

 

13:45 – 14:45

 

Wykład : Ustawa Prawo o miarach wraz z aktami wykonawczymi w praktyce laboratoryjnej. - Andrzej Hantz – Główny Urząd Miar   

14:45 – 15:15

Działalność Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB – sprawy bieżące, plany na rok 2020. - Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 

15:15

Zakończenie spotkania

Zainteresowanych udziałem Członków Klubu POLLAB proszę o przesłanie swojego zgłoszenia e-mailem w terminie do 06.12.2019 r. na adres: sekretariat@pollab.pl 

Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej .

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Udział dwóch przedstawicieli Członka Klubu POLLAB z opłaconymi składkami za 2019 r. - bezpłatny.

                                   Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia odpłatnie kolejnej osoby Członka Klubu POLLAB oraz osób spoza Klubu:

  • 100 zł (netto) od 3 i kolejnej osoby członka rzeczywistego Klubu POLLAB;
  • 290 zł (netto) od osoby spoza Klubu

Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji.

Osoby, z zarejestrowanym zgłoszeniem, które nie złożyły oświadczenia woli o rezygnacji w wyznaczonym terminie do dnia 06.12.2019 roku lub/i nie zgłoszą się na spotkanie zostaną obciążone kosztami rezerwacji
w wysokości 80 zł +23%VAT