projekt dokumentu DAPT - 01

A A A

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu PCA, DAPT - 01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r. oraz projekt nowego formularza FAPT-06.

projekt dokumentu DAPT - 01 [pobierz]

formularz FAPT - 06 [pobierz]

formularz [pobierz]

W znowelizowanym dokumencie DAPT - 01 kluczowe zmiany i uzupełnienia dotyczą:

a) jednoznacznego wskazania wytycznych stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17043 w odniesieniu do:

- kompetencji organizatora PT w zakresie badań, wzorcowań i pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości

- personelu, w tym zatrudniania personelu zewnętrznego

- projektowania programów badania biegłości

- podwykonawstwa

b) zakresu akredytacji organizatora PT – w związku z opublikowaniem dokumentu EA – 2/18 INF Guidelines for Accreditation Bodies on the content of the scopes
of accreditation for proficiency testing providers

c) zasad prowadzenia oceny organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru, w szczególności w przypadku korzystania z nieakredytowanego podwykonawstwa badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów PT bądź korzystania z nieakredytowanego własnego laboratorium

d) wprowadzenia do stosowania nowego formularza FAPT-06 Wykaz badań/wzorcowań/pomiarów odnoszących się do programów badania biegłości oraz zakres podzlecanych prac .

Uprzejmie proszę o przedstawienie uwag i komentarzy na formularzu w terminie do 10.03.2016 r.  (do godz. 12.00) na adres: sekretariat@pollab.pl