Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2024

A A A

PT/ILC realizowane w 2024 roku
Nr informacji Temat Szczegóły  
1/2024

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań fizycznych próbek gruntów i skał

plan

informacja

karta zgłoszenia

instrukcja

protokół przyjęcia

karta wyników-ilościowe

karta wyników-jakościowe

 
2/2024 Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań termicznych próbek gruntów i skał

plan

informacja

karta zgłoszenia

instrukcja

protokół przyjęcia

karta wyników
 
3/2024 Badania biegłości: Etanol jako komponent benzyny silnikowej w zakresie parametrów badań określonych w normie PN-EN 15376:2014-11 oraz RMKiŚ z dnia 9 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1701)

plan

informacja

zgłoszenie

formularz wyników

 
4/2024

Badania odporności korozyjnej w obojętnej mgle solnej wg normy PN-EN ISO 9227:2023-02


plan

informacja

karta zgłoszenia
 
5/2024 Badanie udarności KV2 w temperaturze pokojowej wg normy PN-EN ISO 148-1:2017-02

plan

informacja

karta zgłoszenia

instrukcja
 
6/2024

Badanie wielkości ziarna metodą porównawczą wg normy PN-EN ISO 643:2020-07 / ASTM E112-13(2021)


plan

informacja

karta zgłoszenia

instrukcja