Targi EuroLab 2016 - prezentacje

A A A

 Cykl wykładów "Problemy laboratoriów"

Podczas Targów EuroLab 2016, w dniu 13 kwietania, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny zorganizowali, jak corocznie, cykl wykładów pt. "Problemy laboratoriów"

W wykładach uczestniczyło blisko 200 osób.

Prezentowane zagadnienia:

 przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

10:00-12:30
Rola laboratoriów w ocenie zgodności wyrobów, znaczenie wyników badań dla jednostek certyfikujących i notyfikowanych [pobierz]
mgr inż. Andrzej Brzyski - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka

Zapewnienie spójności pomiarów chemicznych w sytuacjach trudnych [pobierz]
prof. dr hab. Ewa Bulska - Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym laboratorium w świetle proponowanych zmian w dokumencie CD2 ISO/IEC 17025 [pobierz]
mgr Andrzej Hantz - RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

Śrdki zewnętrzne wspomagające działalność laboratoriów  - bony na innowacje [pobierz]
dr Eliza Kurek - Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniewrsytetu Warszawskiego

 przez Polski Komitet Normalizacyjny

 12:30-13:00 Polska Norma, dokument czy informacja? Nowe usługi dostępowe PKN
Marek Strumiński, Dyrektor Wydziału Sprzedaży i Marketingu, Polski Komitet Normalizacyjny