projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju - w sprawie konkursów na stanowiska w PCA

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na Dyrektora i zastępcę Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, stanowiący akt wykonawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542).

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286158/katalog/12356572#12356572

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 13.06.2016 r. do godzny 10:00,
na adres:
sekretariat@pollab.pl