projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju - opłaty za ocenę zgodności

A A A

Członkowie Klubu POLLAB,

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów, stanowiący akt wykonawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286106/katalog/12356256#12356256

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uwag do ww. projektu w terminie do 17.06.2016 r.,
na adres:
sekretariat@pollab.pl