projekt dokumentu DACS - 01

A A A

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumnetu PCA, DACS - 01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania, projekt wydania 3 z 25.02.2016 r. wraz z komunikatem go wdrażającym.

projekt dokumentu DACS - 01 [pobierz]

projekt komunikatu [pobierz]

formularz [pobierz]


Uprzejmie proszę o przedstawienie uwag i komentarzy na formularzu w terminie do 10.03.2016 r.  (do godz. 12.00) na adres: sekretariat@pollab.pl