Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2011

A A A

Nr Temat Informacja
i program
26/2011 Badania płynów do chłodnic samochodowych informacja
program
zgłoszenie
 25/2011

Oleje elektroizolacyjne

informacja
program 

 24/2011

Badania porównawcze LPG pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004 (uwaga: badania rozpoczną się w I kwartale 2012 r.)

 informacja
program

 23/2011

Badania właściwości mechanicznych i fizycznych zapraw do murów

 informacja
program

 22/2011

Badania właściwości domieszek do betonu

 informacja
program

 21/2011

Tekstylia Badania odporności wybarwień. Odporność wybarwień na działanie wody. Odporność wybarwień na działanie potu

 informacja
program

20/2011 Pomiar różnicy barwy po próbie przyśpieszonego starzenia. PN-ISO 7724:2003 informacja
19/2011 Pomiary wysokiego napięcia i rezystancji izolacji cewek zapłonowych informacja
18/2011 Pomiary barwy i współczynnika przepuszczania światla. informacja
17/2011 Badania odporności wybarwień. Odporność wybarwień na światlo sztuczne.
PN-EN ISO 105-B02:2006

informacja
program

 16/2011 Badania fizykochemiczne kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej. KOSMETYKI informacja
program
 15/2011 Badania płynów do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów. 

informacja
program
formularz

 14/2011 Badania biegłości w ramach Sekcji POLLAB- PETROL 1/2011- Estry metylowe kwasów tłuszczowych są organizowane zgodnie z założeniami „Programu badań międzylaboratoryjnych” ( pkt. 4.4 normy PN EN ISO 17043:2010).

informacja
program

 13/2011 Tekstylia - Wyznaczanie wodoszczelności - Metoda ciśnienia hydrostatycznego

 informacja
program

 12/2011 Tekstylia - Właściwości wytrzymałościowe szwów wykonanych na płaskich wyrobach włókienniczych i w gotowych wyrobach tekstylnych - Wyznaczanie

 informacja
program

 11/2011 Badania powłok; PN-EN ISO 1463, PN-EN ISO 2178

informacja
program

 10/2011 Próba udarność w temperaturze – 40°C, norma PN-EN ISO 148-1:2010 informacja
program
 9/2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw GEO-KRUSZ 2011

informacja
program

 8/2011 Badania właściwości fizycznych cementu F-CEM 2011

informacja
program

 7/2011 Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie włóknin wg PN-EN ISO 9073-4:2002

informacja
program

 6/2011 Wyznaczanie długości gięcia, sztywności zginania wg PN-73/P-04631

informacja
program

5/2011 Badania mieszanek mineralno asfaltowych – Bitumy 2011

informacja 
program

4/2011   Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych w grzybach suszonych (koźlarz) 
ROŚLINY 11

informacja
program

3/2011 Badania wizualne złączy spawanych, VT, instrukcja badań nieniszczących złączy spawanych informacja
program
2/2011 Badania radiograficzne złączy spawanych,  RT, instrukcja badań nieniszczących złączy spawanych informacja
program
1/2011 Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych, MT instrukcja badań nieniszczących złączy spawanych. informacja
program