Współpraca zagraniczna

A A A

EUROLAB the European Federation of National Associations of Measurement, Testing  and Analytical  Laboratories

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
jest członkiem
Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń
Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych
EUROLAB

www.eurolab.org

Oficjalnym przedstawicielem Klubu POLLAB w EUROLAB jest Pan Andrzej Brzyski z Wojskowego Instytutu Techniczny Uzbrojenia, członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 294.

Oficjalnym przedstawicielem Klubu POLLAB w pracach grupie roboczej EUROLAB TCQA jest Pani Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 834.

Walne Zgromadzenie EUROLAB - 2012 r. [zobacz...]


EURACHEM A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE

Sekcja Chemiczna Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
jest członkiem
Europejskiej Organizacji Chemicznych Laboratoriów EURACHEM
od 1993 roku

www.eurachem.com

Oficjalnym przedstawicielem Klubu POLLAB w pracach grupy roboczej EURACHEM MU&T (niepewność i spójność) jest Pan Andrzej Brzyski z Wojskowego Instytutu Techniczny Uzbrojenia, członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 294.

Oficjalnym przedstawicielem Klubu POLLAB w pracach grupy roboczej EURACHEM MV (metody walidacji) oraz EURACHEM EiT (nauczanie i szkolenie) jest Pani Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 834.

Na zgromadzeniu ogólnym EURACHEMu w maju 2012 r. w Berlinie odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu EURACHEM i Pani Ewa Bulska (reprezentant Klubu POLLAB) została członkiem Zarządu - Gratulujemy !!!

Newsletter 28.2010 [poberz PDF]