Składka Członkowska Klubu Klubu POLLAB

A A A

Wysokość rocznej składki członkowskiej od 2012 r. wynosi 900 zł. brutto (uchwała nr 5/XXII/2011 z XXII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu POLLAB w dniu 03.03.2011 r.).

Składkę członkowską zgodnie z regulaminem Klubu POLLAB (§ 12 pkt 4) należy wpłacać w terminie do końca I kwartału za dany rok kalendarzowy

Składkę należy wpłacać na konto:

Bank Millennium SA nr konta 89 1160 2202 0000 0001 5862 7764
Stowarzyszenie Klub POLLAB
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

W tytule przelewu należy powołać się na numer członkowski oraz wpisać rok, którego dotyczy składka.