Składka Członkowska Klubu Klubu POLLAB

A A A

Wysokość rocznej składki członkowskiej od 2024 r. wynosi 1000 zł. (uchwała nr 13/XXXIV/2023 z dnia 15.03.2023 r. XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB).

Składkę członkowską zgodnie z regulaminem Klubu POLLAB (§ 12 pkt 4) należy wpłacać w terminie do końca I kwartału za dany rok kalendarzowy

Składkę należy wpłacać na konto:

Bank Millennium SA nr konta 89 1160 2202 0000 0001 5862 7764
Stowarzyszenie Klub POLLAB
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

W tytule przelewu należy powołać się na numer członkowski oraz wpisać rok, którego dotyczy składka.