Opiniowanie dokumentów PCA

A A A

Członkowie Klubu,

uprzejmie informujemy, że na stronie Polskiego Centrum Akredytacji https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/projekty-dokumentow-pca/  są zamieszczane dokumenty do opiniowania.
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu.